Ηλεία

Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου: Μείωση τελών κοινόχρηστων χώρων, εκπτώσεις (ΔΕΥΑΠ) για ΑμεΑ – πολύτεκνους και καντίνες

Σημαντικά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν το Σώμα κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Εκτός της λήψης απόφασης για το θέμα «Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας και Ενίσχυσης Πάρκου Ξυστρή» (στη σημερινή ΠΑΤΡΙΣ δημοσιεύεται σχετικό άρθρο του αντιδημάρχου της Τεχνικής Υπηρεσίας Γιάννη Αργυρόπουλου), τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα κληθούν να λάβουν απόφαση και για τα εξής θέματα.

Μείωση τελών για κοινόχρηστους χώρους κατά 50% για το έτος 2021

Μετά  από συνεδρίαση της (2/4/2021), η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Πύργου εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης σχετικά με :

  1. Την προσωρινή μείωση κατά 50% των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2021 λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης που έχει προκύψει λόγω του covid-19.
  2. Την τροποποίηση των: α. υπ αριθμ 36/2021 απόφαση Δ.Σ που έχει εκδοθεί κατόπιν της υπ. αριθμ 58/2021 απόφασης – εισήγησης της Ο.Ε. ως εξής

Α) Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων:

– Απαλλάσσονται σύμφωνα με την ΠΝΠ 20-3-2020 και αυτές που ακολούθησαν, οι επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους το χρονικό διάστημα ισχύος της απαγόρευσης ή του περιορισμού και δεν χρησιμοποιούν τον κοινόχρηστο χώρο που τους έχει παραχωρηθεί. Σε περίπτωση που το τέλος για το συγκεκριμένο διάστημα έχει ήδη καταβληθεί πριν από την απόφαση απαλλαγής, να συμψηφιστεί με μελλοντική υποχρέωση καταβολής του ίδιου τέλους.

– Τροποποιούνται προσωρινά οι κανονιστικές αποφάσεις διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων (447/2012 και 479/2012) και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 του κανονισμού ήτοι η καταβολή των τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 θα καταβληθούν ως 31-12-2021 μειωμένα κατά 50%, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης και για τον περιορισμό της διασποράς του κορωναϊού covid – 19, που δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί. β. υπ αριθμ. 447/2012 απόφαση Δ.Σ περί «έγκρισης κανονισμού διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Πύργου» και συγκεκριμένα το άρθρο 5 για το έτος 2021 και τη μεταφορά πληρωμής των δόσεων ως εξής:

  1. Της 1ης δόσης, δύο (2) μήνες μετά το επίσημο άνοιγμα της εστίασης
  2. Της 2ης δόσης και 3ης δόσης ανάλογη παράταση μετά την πρώτη δόση και έως το τέλος του έτους 2021.

Εκπτώσεις στο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΠ Πύργου για ΑμεΑ και πολύτεκνους

Πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΠ συνεδρίασε με θέμα «Καθορισμός ειδικού τιμολογίου για ΑΜΕΑ και Πολύτεκνους», αποφασίζοντας ομόφωνα, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

  1. Να διαμορφωθεί ειδικό τιμολόγιο για τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ως εξής:

Α) Για την πόλη του Πύργου: 50% έκπτωση στην αξία νερού ανά τρίμηνο στα πρώτα σαράντα κυβικά κατανάλωσης σε όσους έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000,00€ ετησίως. Στους υπολοίπους, 25% έκπτωση στην αξία νερού ανά τρίμηνο στα πρώτα 40 κυβικά κατανάλωσης.

Β) Για τα δημοτικά διαμερίσματα 50% έκπτωση στην αξία νερού στα πρώτα ογδόντα κυβικά κατανάλωσης ανά εξάμηνο σε όσους έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000,00€ ετησίως. Στους υπολοίπους, 25% έκπτωση στην αξία νερού ανά εξάμηνο στα πρώτα 80 κυβικά κατανάλωσης.

  1. Να καθοριστεί ειδικό τιμολόγιο για τις πολύτεκνες οικογένειες ως εξής:

Α) Για την πόλη του Πύργου: 50% έκπτωση στην αξία του νερού στα πρώτα σαράντα κυβικά κατανάλωσης ανά τρίμηνο σε όσους έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000,00€ ετησίως. Για τους υπόλοιπους, 25% έκπτωση στην αξία νερού ανά τρίμηνο στα πρώτα 40 κυβικά κατανάλωσης.

Β) Για τα δημοτικά διαμερίσματα 50% έκπτωση στην αξία του νερού στα πρώτα 160 κυβικά κατανάλωσης ανά εξάμηνο σε όσους έχουν ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000,00€ ετησίως. Για τους υπόλοιπους, 25% έκπτωση στην αξία ανά εξάμηνο στα πρώτα 160 κυβικά κατανάλωσης.

Το σύνολο των κυβικών έκπτωσης ετησίως θα μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την ημερολογιακή έκδοση των λογαριασμών, (μηνιαίοι, διμηνιαίοι, τριμηνιαίοι κλπ). Το ειδικό τιμολόγιο για ΑΜΕΑ θα ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που τα παραπάνω άτομα χρησιμοποιούν το νερό για ανάγκες κύριας κατοικίας δικής τους ή είναι προστατευόμενα μέλη στην οικογένεια που τα φιλοξενεί.

Το ειδικό τιμολόγιο για τους πολύτεκνους που έχουν (4) παιδιά και πάνω άγαμα θα ισχύει μόνο σε περίπτωση που το νερό χρησιμοποιείται στην κύρια κατοικία τους και μέχρι του έτους της ενηλικίωσης των παιδιών (18 ετών ή 24 ετών για παιδιά που σπουδάζουν ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία).

Καντίνες και ξαπλώστρες…

Επίσης το Σώμα θα κληθεί να λάβει απόφαση για

Α. Έγκριση της περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με δημοπρασία, για την τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, ομπρελών και ξαπλωστρών

Β. Καθορισμού των παραχωρούμενων χώρων

Τα προτεινόμενα σημεία (από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Πύργου), για τοποθέτηση καντινών φέτος είναι δεκατρία (13) και για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών δεκατέσσερα (14).

Ειδικότερα τα σημεία που προτείνονται για τοποθέτηση καντινών είναι τα εξής:

Αγίου Ηλία (3 θέσεις)

Παραλία Λεβεντοχωρίου

Παραλία Κατακόλου («Πλάκες»)

Παραλία «Κουνέλια»

Παραλία Καβουρίου («Αντλιοστάσιο»)

Λέτρινα 19

Παραλία Σαρακίνας

Παραλία Αγίας Παρασκευής

Σπιάτζα (2 θέσεις)

Παραλία Επιταλίου

Για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών στα παραπάνω σημεία προστίθεται και η παραλία «Μπούκα» στο Κορακοχώρι.

Όλη η επικαιρότητα