Ελλάδα

Σκάνδαλο Energa: Ο Φλώρος, οι καταδίκες και η αποφυλάκιση σε χρόνο ρεκόρ

Λιγότερο από τέσσερα πραγματικά χρόνια χρειάστηκε να εκτίσει ο Άρης Φλώρος μέχρι την υφ’ όρον απόλυσή του από τη φυλακή Χαλκίδας. Ο επιχειρηματίας μπορεί να έχει στο μητρώο του δύο βαριές καταδίκες που σχετίζονται με το σκάνδαλο της Energa – Hellas Power, ωστόσο κατάφερε να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να επιτύχει την αποφυλάκισή του.

Η υπεράσπιση του 39χρονου επικαλούμενη αναπηρίες 67%, λόγω προβλημάτων ψυχικής φύσεως και κρίσεων επιληψίας, έκανε χρήση των ευεργετικών διατάξεων που ισχύουν τα τελευταία χρόνια και φέρουν την υπογραφή του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Νίκου Παρασκευόπουλου. Ειδικότερα, ζήτησε την εφαρμογή του περιβόητου άρθρου 110 Α του Ποινικού Κώδικα, το οποίο είχε προστεθεί με την παρ. 3 του άρθρου 33 Ν. 2172/1993, τροποποιηθεί με το άρθρο 20 Ν. 3727/2008, και με το άρθρο 4 Ν.4274/2014, αντικαταστάθηκε, με το άρθρο 6 παρ. 4 Ν. 4322/2015, η δε παρ. 4 αντ. με το άρθρο 23 Ν. 4356/2015.

Σύμφωνα με το 110Α του ΠΚ, “2. Η απόλυση χορηγείται, ανεξαρτήτως της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 105 και 106 και στις πιο κάτω περιπτώσεις, που έχει επιβληθεί πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή: α) στους κατάδικους με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω εφόσον κρίνεται ότι η παραμονή τους στο κατάστημα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής λόγω αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης και β) στους κατάδικους με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης, απαιτείται να έχει εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο το ένα πέμπτο της ποινής”. Μάλιστα, όπως προκύπτει από το άρθρο 105 του ΠΚ για τους κατάδικους που δικαιούνται απόλυση, κάθε ημέρα κράτησης κρατουμένων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, υπολογίζεται ευεργετικά ως δύο ημέρες εκτιόμενης ποινής.

Έτσι, η καταδίκη σε ποινή κάθειρξης 21 ετών και χρηματικό πρόστιμο 1,5 εκατομμυρίου ευρώ μπορεί να ήρθε τον Φεβρουάριο του 2017 για το σκάνδαλο Energa – Hellas Power, όμως ο Αρ. Φλώρος -μόλις 1,5 χρόνο μετά- είχε όλες τις τυπικές προϋποθέσεις του νόμου για την αποφυλάκισή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του επιχειρηματία προσκόμισε στο αρμόδιο συμβούλιο τα απαραίτητα έγγραφα, που πιστοποιούν πως αντιμετώπιζε κρίσεις επιληψίας και άλλα ψυχιατρικά προβλήματα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο αρμόδιος εισαγγελέας, μετά την υποβολή της αίτησης αποφυλάκισης, διατάσσει ειδική πραγματογνωμοσύνη για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων και την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας, αν αυτό δεν έχει βεβαιωθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Η κατά τα άνω ειδική πραγματογνωμοσύνη ή η βεβαίωση από το ΚΕ.Π.Α. υποβάλλεται από τον εισαγγελέα στο αρμόδιο συμβούλιο μαζί με την πρότασή του.

Για την ιστορία πάντως, η αίτηση αποφυλάκιση του Αρ. Φλώρου ήταν η πρώτη. Στο παρελθόν είχε υποβάλει επανειλλημένα αιτήματα αναστολής εκτέλεσης της ποινής του, τα οποία δεν συζητούνταν από δικαστικό συμβούλιο αλλά από το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών. Το δικαστήριο ουδέποτε έκανε δεκτό αίτημα του Αρ. Φλώρου να αφεθεί ελεύθερος κρίνοντας συνήθως ότι ήταν ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφορικά δε με τα ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία υποστήριζε ότι τον είχαν οδηγήσει στο Ψυχιατρείο Κορυδαλλού όπου νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες, το δικαστήριο έκρινε πως δεν πρόκειται να του προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη.

Να σημειωθεί ότι εκτός από την κάθειρξη 21 χρόνων για το σκάνδαλο Energa – Hellas Power για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, στον Άρη Φλώρο έχει επιβληθεί και ποινή κάθειρξης 13 ετών από το ΜΟΔ για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην απόπειρα δολοφονίας κατά του δικηγόρου Γιώργου Αντωνόπουλου, εκπρόσωπο της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Energa – Hellas Power , τον Νοέμβριο του 2014 στην Πεντέλη. Η εκτέλεση της ποινής έχει ανασταλεί από το δικαστήριο έως την εκδίκαση της έφεσης.

Πηγή: NEWS247

Όλη η επικαιρότητα