Ηλεία Οικονομία

Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

H Honesty, με την πολύχρονη εμπειρία που έχει, συνεχίζει να προσφέρει Υποστήριξη, Πιστοποίηση και να δίνει υπεύθυνες λύσεις στους άνεργους ανοίγοντάς τους ορίζοντες στην Απασχόληση και την Εργασία.

Άνεργοι από 30 – 49 ετών:

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ από 30-49 ετών, έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής και με υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Εφόδιο και εργαλείο δουλειάς

Αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο εφόδιο των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας , εξασφαλίζοντάς τους παράλληλα ένα εργαλείο κλειδί στις σύγχρονες απαιτήσεις κλάδων της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, όπως είναι οι κλάδοι μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού και επισιτισμού.

Περιλαμβάνει :

 1. Θεωρία Επαγγελματικής Κατάρτισης στις ειδικότητες
 2. Πρακτική άσκηση – on the job training
 3. Επαγγελματική συμβουλευτική με 4 συνεδρίες
 4. Την Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων

Με υποχρεωτικές τις 580 ώρες κατάρτισης και πρακτικής άσκησης.

Θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε τεχνικά επαγγέλματα:

▪ μεταποίησης / βιομηχανίας, κατασκευών,

▪ υγείας – πρόνοιας,

▪ τουρισμού και επισιτισμού,

Η θεωρητική κατάρτιση είναι διάρκειας 200 ωρών και η πρακτική άσκηση  θα είναι διάρκειας 380 ωρών.

Επίδομα Εκπαίδευσης:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης το οποίο ανέρχεται σε: 1.000,00 Ευρώ (200 ώρες, δηλ 5,00 ευρώ/ώρα) και το επίδομα πρακτικής άσκησης το οποίο ανέρχεται σε: 1.520,00 Ευρώ (380 ώρες δηλ 4,00ευρώ/ώρα)

Δικαίωμα συμμετοχής:

 1. Να έχουν γεννηθεί από 1.6.1971 μέχρι και 30.09.1990
  (*Κατά την έναρξη, στη διάρκεια της Α΄ Συμβουλευτικής Συνεδρίας, ο ωφελούμενος θα πρέπει να είναι πάνω από 30 ετών και κάτω των 50 ετών.)
 2. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση

 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 2. Εισόδημα ατομικό/οικογενειακό (φορολογικό έτος 2019).
 3. Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας .

Αν είσαι Άνεργος  και γεννημένος από 1.6.1971 μέχρι και 30.09.1990

Κάνε αίτηση τώρα..

Πληροφορίες στο 210 3009227

Email: info@honesty.gr

 Μπελούση 6, Πύργος 271 00

Όλη η επικαιρότητα