Ηλεία

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου Προϋπολογισμός (αναμόρφωση) και στέγαση παιδικών σταθμών

Συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021, το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου.

Μεταξύ των θεμάτων που περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη είναι τα παρακάτω:

-Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021.

-Λήψη απόφασης μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης του 2ου και 3ου Παιδικών Σταθμών του δήμου Πύργου.

-Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Πύργου.

-Λήψη απόφασης για την επέκταση του δημοτικού φωτισμού στις Κοινότητες Λαστεϊκων, Ωλένης, Αγ. Ηλία.

-Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης της περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην Κοινότητα Αγ. Ηλία, σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με δημοπρασία, για το χρονικό διάστημα δύο ετών (μέχρι 31-12-2022), για την εγκατάσταση θαλάσσιων μέσων αναψυχής Β. Καθορισμού του παραχωρούμενου χώρου.

-Λήψη απόφασης: α. έγκρισης της εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Πύργου που βρίσκεται στην Κοινότητα Βυτινεϊκων, με απευθείας συμφωνία, κατόπιν άγονων δημοπρασιών

και β. κατάρτιση των όρων της απευθείας εκμίσθωσης.

-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 28-4-2021 εγγράφου του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ σχετικά με τη μετατροπή του 1ου Γυμνασίου και του 4ου ΓΕΛ σε πειραματικά σχολεία.

-Λήψη απόφασης έγκρισης μεταφοράς της έδρας του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας από το Δήμο Πηνειού στο Δήμο Ήλιδας.

-Λήψη απόφασης ίδρυσης Θεματικού Μουσείου Σταφίδας.

Όλη η επικαιρότητα