Ηλεία

Τηλεοπτική κάλυψη (και) στις «Λευκές Περιοχές» της Ηλείας

Από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του gov.gr

Τηλεοπτική κάλυψη (και) στις “Λευκές Περιοχές” της Ηλείας

Την έναρξη της λειτουργίας της πλατφόρμας για τη δράση «Λευκές Περιοχές» ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνέχεια της υπογραφής της ΚΥΑ «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», από τον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θοδωρή Λιβάνιο και τους Υφυπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργο Γεωργαντά και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη.

Το πρόγραμμα αφορά σε επιδότηση ύψους 150 ευρώ για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (αποκωδικοποιητή) στους μόνιμους κατοίκους των «λευκών» περιοχών που είναι εκτός τηλεοπτικής κάλυψης, προκειμένου να αποκτήσουν ελεύθερη πρόσβαση σε προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας.

Ποιες περιοχές καλύπτονται στην Ηλεία

Ως «λευκές» θεωρούνται και αρκετές περιοχές στο νομό Ηλείας, μεταξύ των οποίων είναι και οι παρακάτω:

Με τη δράση «Λευκές περιοχές», 160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς που βρίσκονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε αυτή δωρεάν και για διάστημα οκτώ ετών, με μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2021 να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στη σελίδα white-areas.gov.gr, χωρίς υποχρέωση επισύναψης ή προσκόμισης δικαιολογητικών, καθώς τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τα κατά τόπους ΚΕΠ, πάντα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Σε αυτήν την περίπτωση, απαιτούνται μόνο το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και ο ενδεκαψήφιος Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας του δικαιούχου.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτηθούν για:

• επίγεια ευρυεκπομπή
• δορυφορική ευρυεκπομπή
• σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο

Η επιδότηση, η οποία δοθεί απευθείας στους παρόχους, καλύπτει τα εξής:

• χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού όπου απαιτείται
• 8 χρόνια πρόσβασης σε προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας
• 8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστασης του όταν αυτός απαιτείται
• ελεύθερη επιλογή παρόχου

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου, gov.gr, είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κ.Ε.Π. και στη συνέχεια καταχωρούνται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Κ.Ε.Π. στο Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου.

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος δηλώνει υποχρεωτικά:

α) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail),
β) τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου,
γ) τον ενδεκαψήφιο αριθμό της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην κύρια και μόνιμη κατοικία του,
δ) δήλωση προτίμησης για τον πάροχο της επιλογής του και εμπορική ονομασία του πακέτου υπηρεσιών της προτίμησης του, σε περίπτωση που ο πάροχος της επιλογής του έχει διαμορφώσει περισσότερα πακέτα υπηρεσιών,
ε) τον εναλλακτικό πάροχο (πάροχος δεύτερης επιλογής) και εμπορική ονομασία του πακέτου υπηρεσιών της προτίμησης του, σε περίπτωση που ο πάροχος της πρώτης επιλογής του δικαιούχου είναι αδειοδοτημένος πάροχος επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και ο εναλλακτικός πάροχος έχει διαμορφώσει περισσότερα πακέτα υπηρεσιών,
στ) το ΚΕΠ στο οποίο απευθύνεται η αίτηση,
ζ) τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται η μόνιμη κατοικία

Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει:

• τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης το Taxisnet
• τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας σας
• την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
• τους αριθμούς του σταθερού και του κινητού σας τηλεφώνου
Σημειώνεται ότι η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο ακίνητο που δηλώνεται στην αίτηση. Το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον πάροχο που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι μετά από εξουσιοδότηση τους.
Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help desk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω e-mail στο [email protected] είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

Μπορείτε να δείτε τις «Λευκές Περιοχές» όλης της χώρας ανά δημοτική ενότητα στη σελίδα white-areas.gov.gr

Όλη η επικαιρότητα