Εκπαίδευση Ηλεία

Το μέλλον των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Πύργου – Αμαλιάδας κρίνεται το επόμενο διάστημα

“Εμείς πράξαμε το καθήκον μας για την ομαλή λειτουργία του τμήματος Μουσειολογίας. Τώρα ας πράξουν και οι άλλοι το καθήκον τους” δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας στην “Πατρίς”, μετά την απόφαση της Συγκλήτου να ενισχύσει σημαντικά το τμήμα με μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, ενώ σε βάθος χρόνου αναμένεται η συνεδρίαση του ανώτατου οργάνου με θέμα το «αν και το πως θα εισηγηθεί το Σχέδιο» στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο και θα λάβει την οριστική απόφαση.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου ύστερα από τις συνεχείς πιέσεις βουλευτών, τοπικών φορέων και του επιστημονικού προσωπικού του τμήματος, έδειξε εμπράκτως τη βούλησή της για τη συνέχιση της λειτουργίας του τμήματος Μουσειολογίας στο Πύργο. Έτσι, με απόφασή της κατένειμε δύο θέσεις ΔΕΠ (μόνιμοι καθηγητές) στο τμήμα ενώ κάλυψε τις ανάγκες διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο με επιπλέον 9 θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων και με ταυτόχρονη κατανομή 12 θέσεων συμβασιούχων διδασκόντων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Μάρτιο οι προκηρύξεις

Τώρα δεν απομένει παρά το Τμήμα της Μουσειολογίας να “τρέξει” τις διαδικασίες για την προκήρυξη θέσεων μέσα στο Μάρτιο δεδομένου ότι η απόσταση από την απόφαση μέχρι την υλοποίησή της είναι μεγάλη. Οι Πρυτανικές αρχές είναι πάντως αποφασισμένες να παράσχουν βοήθεια και σε αυτή τη διαδικασία.

Ακόμη να σημειωθεί ότι στο Τμήμα της Μουσειολογίας το Διοικητικό προσωπικό είναι ελάχιστο, δύο άτομα που υπερβαίνουν εαυτόν δεδομένου ότι καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες 1500 φοιτητών (Μουσειολογίας και πρ. ΤΕΙ. Οι Πρυτανικές αρχές φυσικά γνωρίζουν το πρόβλημα και η λύση όπως τονίζεται στην παρούσα φάση μπορεί να δοθεί από την Περιφέρεια ή τον Δήμο Πύργου.

Τέλος δεν είναι ακόμη γνωστό πότε θα συνεδριάσει η Σύγκλητος με θέμα την εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Προϋποθέσεις για λειτουργία τμημάτων

Σε Δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρονται αναλυτικά οι στόχοι της Πρυτανικής Αρχής, η στόχευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, υπό ποιες προϋποθέσεις θα λειτουργούν στο νέο ακαδημαϊκό χάρτη τα τμήματα και φυσικά ποιος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις. Να σημειωθεί ακόμη ότι στο Δελτίο Τύπου τονίζεται με νόημα «Αξίωμα της Πρυτανικής Αρχής η αποχή από άγονες αντιπαραθέσεις»

Επιπλέον από το  Δελτίο Τύπου προκύπτει ότι οι εισηγήσεις της Επιτροπής προφανώς προδικάζουν τις αποφάσεις της Συγκλήτου, αφού προέκυψαν μετά από εντολή της Συγκλήτου και με ρητή αναφορά σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Θεωρείται δύσκολο η Σύγκλητος να αναιρέσει τον εαυτό της και να εισηγηθεί κάτι διαφορετικό προς το Υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα το Δελτίο Τύπου αναφέρει τα εξής:

«Η Πρυτανική Αρχή και πριν την εκλογή της, αλλά και αμέσως μετά είχε διακηρύξει την πρόθεσή της για τη δημιουργία Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έτσι στη πρώτη Σύγκλητο ορίσθηκε αυτή η Επιτροπή η οποία με απόφαση της Συγκλήτου έλαβε εντολή να επεξεργασθεί ένα Στρατηγικό Σχεδιασμό για το Πανεπιστήμιο με βάση τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Βιώσιμο και διεθνώς αναγνωρίσιμο Πανεπιστήμιο Πατρών με ακαδημαϊκές και ερευνητικές σταθερές.
  • Δυνατότητα προσφοράς ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές, με την ύπαρξη διδασκόντων και προσωπικού όλων των κατηγοριών, ταυτόχρονα με την ύπαρξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, βιβλιοθηκών και την ύπαρξη φοιτητικής μέριμνας σε σίτιση και στέγαση.
  • Μη δυνατότητα λειτουργίας Τμημάτων μιας Σχολής σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες (νομούς) και σε αποστάσεις που είναι απαγορευτικές για οποιασδήποτε μορφής ακαδημαϊκές συνέργειες, διδακτικές ή ερευνητικές. Η Σχολή πρέπει να λειτουργεί με Τμήματα που εξασφαλίζουν τον πυρήνα του προγράμματος σπουδών εκ των ενόντων, δηλαδή με μόνιμα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ. Στόχος για κάθε Τμήμα πενταετούς φοίτησης και με εκτεταμένο εργαστηριακό φόρτο είναι να λειτουργεί με έναν ελάχιστο αριθμό 15 μελών ΔΕΠ και αντίστοιχα εργαστήρια.
  • Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να ανταποκρίνονται σε γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και είναι γενικώς αποδεκτά ως τέτοια.
  • Να μην υπάρχουν τμήματα με ομοειδή προγράμματα σπουδών.

Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη της α) το πρόσφατο νομοσχέδιο με την καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, β) τον τετραετή προγραμματισμό που πρέπει να καταθέσει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην ΕΘΑΕΕ και γ) την πρόθεση της Ελληνικής Πολιτείας να νομοθετήσει για τον Ακαδημαϊκό  Χάρτη της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό έχει τεθεί υπό συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών το προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπής.

Το συγκεκριμένο Σχέδιο δεν έχει ακόμη συζητηθεί και εγκριθεί από τη Σύγκλητο, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να αποφασίζει για το αν και το πως θα εισηγηθεί το Σχέδιο στο Υπουργείο Παιδείας.

Όταν το συγκεκριμένο Σχέδιο τεθεί ως θέμα στη συνεδρίαση της Συγκλήτου, είναι αυτονόητο ότι θα κληθούν οι Φορείς της Περιφέρειας να εκφράσουν τη γνώμη τους, πλην όμως η τελική απόφαση για την εισήγηση ανήκει αποκλειστικά στην Σύγκλητο.

Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου δόθηκαν 21 θέσεις έκτακτου προσωπικού και 2 θέσεις μελών ΔΕΠ, για το Τμήμα Μουσειολογίας. Τέλος δόθηκαν θέσεις έκτακτου προσωπικού και μελών ΔΕΠ σε Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Η προσπάθεια μας είναι να μπορούν να γίνονται τα μαθήματα για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ και να έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές αυτοί να πάρουν το πτυχίο τους. Η υποστήριξη στους φοιτητές και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου αποδεικνύεται με έργα, αποτελέσματα και διεκδικήσεις.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Σύγκλητο και όλους όσους βοήθησαν αθόρυβα και δημιουργικά για όλα αυτά. Προτεραιότητα μας, η θεμελίωση ενός διεθνώς αναγνωρίσιμου Πανεπιστήμιου Πατρών και η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών μας. Αξίωμα της Πρυτανικής Αρχής η αποχή από άγονες αντιπαραθέσεις με μοναδικό στόχο μια πορεία δημιουργίας και προσφοράς».

Όλη η επικαιρότητα