Αγροτικά

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Από τα μέσα Οκτωβρίου η προκαταβολή του τσεκ

Mέσα στον Οκτώβριο θα πιστωθεί η προκαταβολή του τσεκ στους δικαιούχους αγρότες µε τη διαδικασία να εκκινεί φέτος 20 µέρες νωρίτερα µε την υπογραφή της σύµβασης για τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασµού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και της Τράπεζας Πειραιώς, που αφορά χρηµατοδότηση ύψους 2,3 δισ. ευρώ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η φετινή προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης προγραµµατίζεται για το διάστηµα µεταξύ 16 και 23 Οκτωβρίου.                                          

Η σύµβαση, που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 3899) στις 14 Σεπτεµβρίου 2020, αφορά σε χρηµατοδοτήσεις ύψους 2,3 δισ. ευρώ µε δυνατότητα επέκτασης µέχρι 10% σε ανοιχτό λογαριασµό για την πληρωµή Κοινοτικών Ενισχύσεων της περιόδου από 16 Οκτωβρίου 2020 έως 15 Οκτωβρίου 2021.

Με τη διοικητική µηχανή του Οργανισµού Πληρωµών να δίνει βάρος σε ελέγχους και διορθώσεις των στοιχείων των δικαιούχων της ενιαίας ενίσχυσης, προκειµένου να «τρέξει» όσο πιο γρήγορα και όσο το δυνατόν χωρίς λάθη η προκαταβολή, οι επιτελείς του υπουργείου ακόµα διαπραγµατεύονται τα προϊόντα τα οποία θα λάβουν ειδική ενίσχυση λόγω κορωνοϊού.

Οι τελευταίες δηλώσεις του υπουργού κάνουν λόγο για ενίσχυση στην ανοιξιάτικη πατάτα και το πρώιµο καρπούζι, µε ποσά τα οποία έχουν ήδη υπολογιστεί και θα ανακοινωθούν την επόµενη εβδοµάδα, ενώ φαίνεται πως η πλατεία Βάθης σχεδιάζει µια συνολική στρατηγική για το ελαιόλαδο, στην οποία θα περιλαµβάνεται και ειδική ενίσχυση των παραγωγών λόγω της πανδηµίας.

Για τα υπόλοιπα προϊόντα και µετά το τέλος της ηλεκτρονικής διαδικασίας των αιτήσεων απαιτείται κάποιος χρόνος για ενστάσεις και «τσεκάρισµα» των δηλώσεων πριν την πληρωµή των δικαιούχων.

Από βδοµάδα ανακοινώσεις για ειδική ενίσχυση σε πατάτα και καρπούζι            

Λεπτοµέρειες για την ενίσχυση των παραγωγών της ανοιξιάτικης πατάτας και του πρώιµου καρπουζιού που επλήγησαν από τον κορονοϊό, δεσµεύτηκε ότι θα δώσει τις επόµενες ηµέρες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, την ίδια στιγµή που δείχνει περισσότερο εγκρατής σχετικά µε την ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών.

Όλη η επικαιρότητα