Οικονομία

Χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις λόγω Covid-19 – Δείτε τα χρήματα ανά Περιφέρεια

Ακούστε το άρθρο

Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 και δίνεται με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021. Η Δράση χρηματοδοτείται από  πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πρέπει να είναι σε λειτουργία από 1/1/19.

Το μεγαλύτερο ποσό, που ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, θα δοθεί από την περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 150 εκατ. ευρώ, η Κρήτη με 50 εκατ. ευρώ, η Δυτική Ελλάδα με 30 εκατ. ευρώ, η Πελοπόννησος με 30 εκατ. ευρώ, το Βόρειο Αιγαίο με 25 εκατ. ευρώ, των Ιονίων Νήσων με 14 εκατ. ευρώ, η Στερεά Ελλάδα με 10 εκατ. ευρώ και η Δυτική Μακεδονία με επίσης 10 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα όρια της ενίσχυσης, αυτά κυμαίνονται από 5.000 έως 50.000 ευρώ για τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. Για την Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά, τα όρια κυμαίνονται από 3.000 έως 40.000 ευρώ, για τη Στερεά Ελλάδα από 4.000 έως 40.000 ευρώ και για την Πελοπόννησο από 4.000 έως 50.000 ευρώ.

Κάντε άμεσα την αίτησή σας για να λάβετε την χρηματοδότηση !

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

 • Λειτουργία επιχείρησης από 1/1/19
 • Αιτήστε να λάβετε το 50% των εξόδων της επιχείρησης του 2019. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%
 • Η βαθμολογία εξαρτάται από το σύνολο των εργαζομένων (ΕΜΕ), από την κερδοφορία του 2019, και από το ύψος της μείωσης του κύκλου εργασιών του Β Τριμήνου 2020 σε σύγκριση με του Β Τριμήνου 2019.
 • Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε τομείς α) Δευτερογενή Τομέα: Μεταποίηση, β) Τριτογενή Τομέα: Τουρισμός/ Υπηρεσίες/ Εστίαση, γ) Τριτογενή Τομέα: Εμπόριο

Αναλυτικά ανά Περιφέρεια

 • Περιφέρεια Αττικής      (Χρηματοδότηση από 5.000 – 50.000, Υποβολές από 23/10 – 20/11)
 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Χρηματοδότηση από 5.000 – 50.000, Υποβολές από 06/10-04/11)
 • Περιφέρεια Πελοποννήσου    (Χρηματοδότηση από 4.000 – 40.000, Υποβολές από 08/10 – 18/11)
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων     (Χρηματοδότηση από 3.000 – 30.000, Υποβολές από 08/10 – 06/11)
 • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Χρηματοδότηση από 5.000 – 30.000, Υποβολές από 19/10 – 23/11)
 • Περιφέρεια Ηπείρου (Χρηματοδότηση από 3.000 – 15.000, Υποβολές από 15/10 – 04/11)
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Χρηματοδότηση από 5.000 – 50.000, Υποβολές από 10/09 – 09/10) έληξε
 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Χρηματοδότηση από 5.000 – 40.000, Υποβολές από 02/10 – 11/11)
 • Περιφέρεια Κρήτης (Χρηματοδότηση από 3.000 – 40.000, Υποβολές από 13/10 – 30/10)

Η εταιρεία Κτηματοεφαρμογή ΙΚΕ αναλαμβάνει δωρεάν την αξιολόγηση της εταιρείας σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της χρηματοδότησης και στην συνέχεια την συλλογή δικαιολογητικών και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.

Καλέστε στο 2621029905 | 2621024901 | 6953007646 | 6971748553 | 6987653676 | 6973961500 ή στείλτε email στο: info@ktimatoefarmogi.gr

Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν να σταλούν για την υποβολή

Βήμα Α – Όλα τα Δικαιολογητικά
Βήμα Β – Επιπλέον Ζητούμενα Στοιχεία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όλη η επικαιρότητα