Ηλεία

Χρησιδανείο με το ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ – Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημ. Συμβούλιο Πύργου

*Για την προμήθεια και λειτουργία Δημοτικών Ηλεκτροκίνητων Μέσων

Με αρκετά σημαντικά θέματα, όπως η λήψη απόφασης για τη  σύναψη σύμβασης χρησιδανείου με το ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ, για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, θα συνεδριάσει την Τρίτη 25 Αυγούστου το Δημοτικό συμβούλιο Πύργου.

Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, θα αγοραστούν από τον Δήμο Πύργου και θα τα λειτουργεί το ΚΤΕΛ Ηλείας, συμβάλλοντας και στην αναβάθμιση των δημοτικών αστικών συγκοινωνιών, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλυτικά το θέμα που θα συζητηθεί έχει ως εξής:

*** Λήψη απόφασης για τη  σύναψη σύμβασης χρησιδανείου με το ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αφορά την ένταξη της πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2014-2020 με τίτλο: «Δράσεις για την υλοποίηση των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων των Κατακόλου – Αρχαίας Ολυμπίας», και εξουσιοδότηση  του Δημάρχου  για την υπογραφή της κατά τα άνω  σχετικής σύμβασης κατόπιν της υπ’ αριθμ. 371/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Τα υπόλοιπα θέματα της συνεδρίασης είναι τα εξής :

Σε ειδική συνεδρίαση (19.00) με θέμα:
«Έγκριση ταμειακού απολογισμού του δήμου οικ. έτους 2019».

Σε τακτική συνεδρίαση (17.45) με θέματα:
1.      Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.

2.      Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν  της υπ’ αριθμ. 364/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν  της υπ’ αριθμ. 382/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

  4.      Λήψη απόφασης έγκρισης μη καταβολής οφειλής από τον αθλητικό σύλλογο «ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ», κατόπιν της υπ’ αριθμ. 330/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

  5.      Λήψη απόφασης παροχής συναίνεσης για τη μεταφορά του έργου από το πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εκ νέου εξουσιοδότηση Δημάρχου ως νόμιμου εκπροσώπου του δήμου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί για το έργο: «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Πύργου», προϋπολογισμού  734.980,41€.

  6.      Λήψη απόφασης : α. Αποδοχής παραίτησης τακτικού μέλους του
  Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου» και β. Ορισμού νέου μέλους.

  7.      Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 151.372,60 € (Γ΄ Δόση 2020), στα ΝΠΔΔ
  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» για την «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και για την μισθοδοσία σχολικών τροχονόμων από Μάϊο έως Ιούνιο 2020».

  8.      Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης της παράτασης λειτουργίας της πράξης : «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών  της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Πύργου» με κωδ. ΟΠΣ 5001004/26-11-2019 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
  Β. Έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 33573/26-11-2019 απόφασης Δημάρχου με ίδια μέσα (ΑΙΥΜ).
  Γ. Παροχής εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Πύργου για την υπογραφή της αίτησης παράτασης που θα υποβληθεί προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Ε.Υ.Δ.Ε.Π., καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή για τις ανάγκες παράτασης και υλοποίησης του έργου και την χρηματοδότησή του.

  9.     Λήψη απόφασης έγκρισης τοποθέτησης ταϊστρών και ποτιστρών σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Πύργου.

  10.     Λήψη απόφασης χορήγησης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου FFTH A/K Πύργου της ΟΤΕ Α.Ε μέχρι 16-10-2020.

  11.     Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση  της χρήσης του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Κορυφής στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κοινότητας  «Ο Άγιος Γεώργιος» για την κάλυψη αναγκών του μέχρι το έτος 2023.

 2. 12.     Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Ανεμοχωρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αγ. Γεώργιος» προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του από 20-8-2020 έως 19-8-2021.
 3.  Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού Καταστήματος Αλφειούσας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολιτών Αλφειούσας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του από 20-8-2020 έως 19-8-2023.
 4. 14.     Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης Κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Επαρχείου στις 29-8-2020για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, χωρίς αντίτιμο.

  Λήψη απόφασης σύστασης επιτροπής Ισότητας των Φύλων, στο Δήμο Πύργου και τρόπος επιλογής των μελών της.

Όλη η επικαιρότητα