Ηλεία

10 ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ταμείο Μολυβιάτη

10 ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ταμείο Μολυβιάτη

Του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου

Τι είναι το Ταμείο Μολυβιάτη;

Είναι το Ειδικό Ταμείο Έκτακτων Αναγκών (ΕΤΕΑ) που συστάθηκε με αφορμή την τραγωδία του 2007 στην Ηλεία και συγκέντρωσε χρήματα από δωρεές σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος. Πήρε το όνομά του από τον πρώην υπουργό Εξωτερικών, Πέτρο Μολυβιάτη, ο οποίος λόγω της ηθικής του συγκρότησης ορίστηκε πρόεδρος του Ταμείου.

-Ειδική Έκδοση: ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 2007-

Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν στο Ταμείο Μολυβιάτη;

Συγκεντρώθηκαν 198 εκατ. ευρώ από 93.000 δωρητές  και μαζί με τους τόκους και δωρεές που προστέθηκαν ως το 2010 έφτασαν συνολικά στα 215.614.554,16 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με επίσημη απάντηση του τότε υπουργού Οικονομικών, Γ.Στουρνάρα σε ερώτηση βουλευτή (25.9.2013)

Τα χρήματα προορίζονταν αποκλειστικά για την Ηλεία;

Όχι όλα, αλλά περίπου το 40-50% σύμφωνα με απάντηση του κ.Μολυβιάτη σε συνέντευξή του στην εφ. «Πατρίς» στις 24.3.2013, αφορούσε την Ηλεία. Ουσιαστικά τα χρήματα αφορούσαν τρεις περιφέρειες, στις οποίες οριοθετήθηκαν με ΚΥΑ περιοχές ως πυρόπληκτες (ΦΕΚ 1744/Β΄, (ΦΕΚ 1845/Β΄), (ΦΕΚ 2024/Β΄): Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Πότε καταργήθηκε το Ταμείο Μολυβιάτη;

Το  Ταμείο καταργήθηκε την 1.1.2011 με ΚΥΑ (ΦΕΚ 667/Β/21.4.2011) και το ταμειακό υπόλοιπο περιήλθε στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών και μεταφέρθηκε στον «Λογαριασμό Αρωγής Πυροπλήκτων» με ΙBAN GR 980100023 000000 234 1103053, της Τράπεζας της Ελλάδος.

Πόσα χρήματα δαπανήθηκαν και πού;

Από τα 215.614.554,16 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν 97.290.169,36 εκατ. ευρώ για έργα αποκατάστασης στις πυρόπληκτες περιοχές, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών. Ο κ.Μολυβιάτης δήλωσε ότι επί προεδρίας του (ως τον Οκτώβριο του 2009) διατέθηκαν 76,622.018,04 ευρώ για να ανοικοδομηθούν 1200 κατοικίες και 800 αγροικίες, προσθέτοντας ότι μέσω ΥΠΕΧΩΔΕ κατατέθηκαν 1433 πλήρεις φάκελοι και εγκρίθηκαν άπαντες, ενώ δόθηκαν χρήματα για ζωοτροφές και σε κτηνοτρόφους που είχαν υποστεί ζημιές. Από τον Οκτώβριο του 2009 ως τις 31.12.2010 δαπανήθηκαν 20 εκατ. ευρώ, από τα οποία χρηματοδοτήθηκε η ανακατασκευή πυρόπληκτων κτιρίων μέσω ΥΠΕΧΩΔΕ (15 εκατ. ευρώ)  και περιοχές στις τρεις πυρόπληκτες περιφέρειες (π.χ. δήμος Γόρτυνος στην Αρκαδία). Περίπου 28 εκατ. ευρώ πιστώθηκαν από τον Μάιο του 2011 ως τον Απρίλιο του 2013 στις τρεις πυρόπληκτες περιφέρειες και στο υπουργείο Υποδομών (15,55 εκατ. ευρώ).

Δόθηκαν χρήματα για άλλους σκοπούς;

Ο κ.Μολυβιάτης δήλωσε ότι τα μόνα χρήματα από το Ταμείο που πήγαν σε άλλο σκοπό, ήταν 1.500 ευρώ για 25-30 παιδιά των Λυκείων Ελληνίδων Σπάρτης και Καλαμάτας για διακοπές στην Κύπρο, ένεκα οικονομικής αδυναμίας των οικογενειών τους, προσθέτοντας ότι όλες οι δαπάνες επί προεδρίας του ήταν δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Ταμείου και εγκεκριμένες από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Από εκεί και πέρα, στο έγγραφο όπου αναφέρεται η πίστωση 15 εκατ. ευρώ στο υπουργείο Υποδομών, δεν παρατίθενται αναλυτικά οι δράσεις που απορρόφησαν τα κονδύλια, γεγονός που σε κάθε περίπτωση δημιουργεί σκιές. Τα υπόλοιπα χρήματα έχουν δοθεί αποκλειστικά στις τρεις πυρόπληκτες περιοχές, βάσει επίσημων εγγράφων.

Πήρε η Ηλεία το 50% των χρημάτων του Ταμείου;

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι επαρκή για να απαντήσουμε με ασφάλεια και εγκυρότητα, διότι μεγάλο μέρος των χρημάτων απορροφοθήκε μέσω του υπουργείου Υποδομών. Ωστόσο, από τον Οκτώβριο του 2009 έχουν δοθεί απευθείας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας περίπου 3 εκατ. ευρώ. Το 2012 αποφασίστηκε με ΚΥΑ να προβλεφθούν 24,7 εκατ. ευρώ στην  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το 2013, από τα οποία τα 14,7 αφορούν έργα στην Ηλεία. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η Περιφέρεια Πελ/σου πήρε περίπου 6,1 εκατ ευρώ, ενώ το 2012 προβλέθηκαν πιστώσεις 15,8 εκατ. ευρώ. Επίσης διατέθηκαν 5,1 εκατ. ευρώ στην Αποκεντρωμένη Δυτικής Ελλάδας, Πελ/σου & Ιονίου. Η Στερεά Ελλάδα (μαζί με την Αποκεντρωμένη Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας) έχει πάρει από το 2009 λιγότερα από 2 εκατ. ευρώ και από το 2012 προβλέφθηκαν 7 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής.

Με ποια κριτήρια γίνεται πλέον η κατανομή των χρημάτων;

Το βασικό κριτήριο είναι τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, βάσει των οποίων αξιολογούνται όλες οι καταστροφές (υποδομές, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, κτίρια, πολιτιστική κληρονομιά, κ.ά.) σε συνδυασμό με τις δωρεές σκοπού. Τα έργα πρέπει να αφορούν πυρόπληκτες περιοχές από το καλοκαίρι του 2007, να μη χρηματοδοτούνται από άλλους πόρους (εθνικούς ή κοινοτικούς), να είναι άρτια, λειτουργικά και ώριμα από πλευράς μελετών και αδειοδοτήσεων.

Ποιος αποφασίζει για τα έργα που θα εγκριθούν;

Η σειρά έχει ως εξής: Οι δήμοι υποβάλλουν προτάσεις στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της αντίστοιχης Περιφέρειας. Η Διεύθυνση ελέγχει τους όρους και παραπέμπει για αξιολόγηση σε ειδική τριμελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής και ένας από τη Διεύθυνση. Η επιτροπή εισηγείται τα προς έγκριση έργα στον Περιφερειάρχη, ο οποίος αποφασίζει τα προτεινόμενα προς ένταξη και υποβάλλει την τελική πρόταση στο Υπουργείο Υποδομών για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Εν τέλει ξέρουμε πόσα χρήματα υπάρχουν τώρα στο Ταμείο;

Από το 2013 δεν έχει ξαναδοθεί γραπτή απάντηση από κάποιον επίσημο φορέα. Με βάση τις απαντήσεις του τότε υπουργού Οικονομικών, Γ.Στουρνάρα, το 2013 το ταμειακό υπόλοιπο ήταν 92.717.809,39 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε τις πιστώσεις που προβλέφθηκαν με ΚΥΑ το 2012 για τις τρεις πυρόπληκτες περιφέρειες (Δυτική Ελλάδα 24,7 + Πελ/σος 15,8 + Στ.Ελλάδα 7, συνολικά 47,5 εκατ. ευρώ), τότε το ταμειακό υπόλοιπο θα πρέπει να είναι (92,7 μείον 47,5) 45, 2 εκατ ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Ταμείο Μολυβιάτη: Μια «πονεμένη» ιστορία για την Ηλεία!

Όλη η επικαιρότητα