Ηλεία

12 προσλήψεις διάρκειας 9 μηνών από το ΝΠΔΔ «Ο Ηλείος» του Δήμου Ήλιδας

Δώδεκα προσλήψεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα από το ΝΠΔΔ «Ο Ηλείος» ύστερα από σχετική απόφαση που έλαβε το ΔΣ που συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση.

Σύμφωνα με  την αρ.3449/5-2-2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων 2018, το ΝΠΔΔ έχει την δυνατότητα να ζητήσει την πρόσληψη 12 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών του ΩΔΕΙΟΥ, του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ του ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ και του μουσείου ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ.

Έτσι κατά πλειοψηφία αποφασίστηκαν οι εξής προσλήψεις:

1/  πρόσληψη επτά(7) ατόμων καθηγητών μουσικής αφού στο Νομικό Πρόσωπο δεν υπηρετεί εξειδικευμένο καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό για την παράδοση μαθημάτων μουσικής, στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου του Ν.Π.

Σκοπός είναι η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΩΔΕΙΟΥ. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας 9 μηνών από Οκτώβριο-Ιούνιο) και το σύνολο της αμοιβής τους θα καλύπτεται 70% τουλάχιστον από την καταβολή διδάκτρων.

2/ πρόσληψη 2 ατόμων ΠΕ φυσικής αγωγής με ειδικότητα παραδοσιακών χορών, αφού στο Ν.Π. δεν υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό για την διδασκαλία παραδοσιακών χορών. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου (διάρκειας 9 μηνών από Οκτώβριο -Ιούνιο) και το σύνολο της αμοιβής τους θα καλύπτεται 70% τουλάχιστον από την καταβολή διδάκτρων.

3/ πρόσληψη δύο (2) ατόμων για το κολυμβητήριο εποπτών ασφαλείας- ναυαγοσωστών. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου (διάρκειας 9 μηνών από Οκτώβριο -Ιούνιο) και το σύνολο της αμοιβής τους θα καλύπτεται 70% τουλάχιστον από την καταβολή των ωφελουμένων.

4/Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Ιστορίας- Αρχαιολογίας με κατεύθυνση στην ιστορία, για τις ανάγκες του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ. Το προσωπικό αυτό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου (διάρκειας 8 μηνών ) και το σύνολο της αμοιβής τους θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ “Ο ΗΛΕΙΟΣ”.

Όλη η επικαιρότητα