120 δόσεις: Τα σημεία SOS και οι τρόποι να μειώσετε την οφειλή

Πότε γίνεται πρόσθετη μείωση τόκων και προσαυξήσεων και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν τα ποσά που κατάσχει η εφορία

Η νέα ρύθμιση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, παρέχει πλήθος δυνατοτήτων αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές με άκρως ευνοϊκούς όρους.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 χωρίς να αποκλείεται παράτασή της μέχρι το τέλος του 2019.

Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές και πρέπει να προσεχθούν από τους φορολογούμενους, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων τους οφειλέτες.

Ένας τρόπος για να γίνει αυτό, είναι η πρόσθετη μείωση τόκων και προσαυξήσεων, εάν ο οφειλέτης πληρώσει μεγαλύτερη προκαταβολή η οποία θα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με δύο δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, ποσό ίσο με την προκαταβολή θα αφαιρεθεί από τους τόκους και τις προσαυξήσεις.

Ένα άλλο σημείο είναι οι κατασχέσεις, που έχουν επιβληθεί σε μεγάλο αριθμό οφειλετών. Ο νόμος ορίζει ότι το ποσό των κατασχέσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή των δόσεων της ρύθμισης, εφόσον όμως η αρμόδια ΔΟΥ δεν έχει συμψηφίσει τα κατασχεμένα ποσά με τις οφειλές. Δεδομένου ότι οι τράπεζες πρώτα δεσμεύουν τα ποσά της κατάσχεσης από τους λογαριασμούς και τα αποδίδουν στη ΔΟΥ μετά από ημέρες, οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν εάν τα ποσά που η τελευταία έχει δεσμεύσει στους λογαριασμούς έχουν αποδοθεί στη ΔΟΥ ή εάν είναι σε εκκρεμότητα και να «συγχρονίσουν» ανάλογα την αίτηση ρύθμισης, έτσι ώστε η απόδοση να γίνει τη στιγμή που θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση.

Δείτε αναλυτικό οδηγό ΕΔΩ