Αρθρογραφία

1204 – 1750: Η γέννηση του Εθνικού Ελληνικού Κράτους

Πολλοί θεωρούν ως κέντρο – ορόσημο για την απαρχή, τη γέννηση του Ελληνικού Έθνους, το 1453, την άλωση της πόλης. Ωστόσο η πτώση της Κωνσταντινούπολης δεν χάραξε πρωταρχικά τον δρόμο για τη δημιουργία του Έθνους μας. Τα πρώτα λιθαράκια αρχίζουν να τίθενται το 1204 με την πτώση του Βυζαντίου.

Οι Φράγκοι καταλύουν τη βυζαντινή Αυτοκρατορία . Σ’αυτό το σημείο εύλογα θα διαπίστωνε κάποιος πώς , επειδή ο προσανατολισμός του νεοελληνικού κράτους ήταν στραμμένος προς τη Δύση, οι ηγέτες του σκέφτηκαν πώς ακριβώς για αυτόν τον προσανατολισμό απαιτείται η λήθη της Ιστορίας . Η λήθη του γεγονότος ότι , εξαιτίας της Άλωσης του 1204 η Ρωμιοσύνη στάθηκε αδύναμη να αντιμετωπίσει τους Τούρκους. Με άλλα λόγια η Άλωση του 1204 οδήγησε στα 400 χρόνια της Τουρκοκρατίας. Βέβαια αυτό το γεγονός απωθήθηκε, πιθανότατα λόγω του ιδεολογικού προσανατολισμού της ηγετικής τάξης των Ελλήνων. Ωστόσο , αυτή είναι η πραγματική αιτία της επικράτησης των Τούρκων τόσο στη Μικρά Ασία όσο και στα Βαλκάνια.

Γιατί , αν δεν είχαμε βιώσει αυτήν την πτώση, θα ανακάμπταμε, όπως είχαμε μάθει πάντα να ανακάμπτουμε αντιμετωπίζοντας νικηφόρα Τούρκους και Άραβες, πολλές φορές κατά το παρελθόν. Δυστυχώς , όμως , αυτή η ευκαιρία δεν μας δόθηκε ποτέ. Και κάπως έτσι καταλήξαμε στην επιβολή της Οθωμανικής κυριαρχίας. Έκτοτε ο Έλληνας έγινε ραγιάς, δηλαδή φορολογούμενος Οθωμανός Υπήκοος. Αποδέχεται το Οθωμανικό σύστημα .

Η ζωή και η υπό όρους ελευθερία του εξασφαλιζόταν με τον κεφαλικό φόρο που έπρεπε να καταβάλλει στον Σουλτάνο. Φαναριώτες, Προεστοί , Κοτσαμπάσηδες και Αρματωλοί, ασκούσαν την εξουσία για λογαριασμό του Σουλτάνου και άφηναν τους Ραγιάδες να ασχολούνται με γεωργία, κτηνοτροφία και εσωτερικό εμπόριο , ώστε να επιβιώνουν και να πληρώνουν τον κεφαλικό φόρο. Το εξωτερικό εμπόριο βρισκόταν αποκλειστικά στα χέρια του Σουλτάνου. Τέλη του 17ου αιώνα και αρχές του 18ου μία νέα κοινωνική ομάδα ισχύος ,εμφανίζεται στα Βαλκάνια , οι Έλληνες Έμποροι.

Σημειώνουν ίσως την πιό μεγάλη αλλαγή, Αρχίζουν να αυτονομούν το Εξαγωγικό Εμπόριο από τα χέρια του Σουλτάνου και να αποτελούν μια αυτοτελή ομάδα δύναμης. Διακινούν τα εμπορεύματά τους σε όλη την Ευρώπη. Σε μία Ευρώπη, που κατακτά όλο τον κόσμο με όλα τα μέσα.Αυτοί οι Μεγάλοι Έμποροι μέσα στην Ευρώπη της Κοινωνικής ανατροπής αποκτούν πλούτο, μόρφωση ,στα μεγάλα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, και κοινωνική επιρροή.Γεννιέται ένας καινούριος κόσμος.

¨Ενας κόσμος που προλειαίνει το έδαφος , για τη γέννηση του Έθνους μας.

Όλη η επικαιρότητα