15 νέοι υπάλληλοι στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Σημαντική είναι η ενίσχυση για τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας, καθώς χθες παρουσιάστηκαν και προσελήφθησαν υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις αορίστου χρόνου 15 νέοι μόνιμοι υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι είναι οι επιτυχόντες από τους οριστικούς πίνακες του διαγωνισμού 3Κ του 2018 και πιο συγκεκριμένα είναι οι: Εμμανουήλ Αγγελάκος ΔΕ καταμετρητών υδρομέτρων, Κυριάκος Γιαννόπουλος ΥΕ βοηθών-εργατών γενικών καθηκόντων, Γεώργιος Δουλιάκας ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων, Φώτιος Θεοδωρόπουλος ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων, Γεώργιος Καλύβας ΔΕ τεχνικών υδραυλικών, Χρήστος Καραγεώργος ΔΕ τεχνικών υδραυλικών, Βασιλική Παπαβασιλείου ΔΕ καταμετρητής υδρομέτρων, Δημήτριος Παρασκευάς ΔΕ βοηθός υδραυλικού, Ελένη Προδρόμου ΔΕ καταμετρητής υδρομέτρων, Παναγιώτης Ρέππας ΔΕ τεχνιτών υδραυλικών, Δωροθέα Σκόνδρα ΥΕ χωματουργών ύδρευσης, Κωνσταντίνος Σωτηρόπουλος ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων, Αθανάσιος Τζιότζιος ΔΕ βοηθών υδραυλικών, Χριστίνα Τσουμπέλη ΥΕ βοηθών εργατών γενικών καθηκόντων, Δημήτριος Χρηστίδης ΔΕ τεχνιτών υδραυλικών.

Πηγή: Εφ.Ελευθερία