Ηλεία Οικονομία

1,7 εκατομμύρια στους Δήμους της Ηλείας για την 12η τακτική ΚΑΠ 2020

Ακούστε το άρθρο

Εκδόθηκε και η 12η τακτική επιχορήγηση των Δήμων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους τους (ΚΑΠ) για το έτος που φθάνει στο τέλος του.

Συγκεκριμένα, με την αριθμ. 84666/4.12.2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανέμονται 106.609.166,16 ευρώ, από τους ΚΑΠ των Δήμων, ως δωδέκατη (ΙΒ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 στους 332 Δήμους της Χώρας

Τα χρήματα προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές Αποφάσεις του Υπουργείου έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Στους δήμους της Ηλείας θα κατανεμηθούν 1.750.905 ευρώ.

Ο πίνακας: 

Όλη η επικαιρότητα