Χωρίς κατηγορία

2 εκατ. ευρώ για το Καλό Νερό -Τσακώνα

Ακούστε το άρθρο

Σημαντικές αποφάσεις έλαβε στη συνεδρίασή της, χθες 17 Μαρτίου, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου όσον αφορά τη Μεσσηνία και την εξέλιξη της υλοποίησης του προγράμματος έργων της Περιφερειακής Ενότητας.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – σήμανση εθνικής οδού Καλαμάτα – Τσακώνα – Καλό Νερό – Κυπαρισσία» με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου το έργο παρεμβαίνει με ασφαλτικές εργασίες κατά τμήματα από Καλαμάτα έως Κυπαρισσία, ως εξής:

Τμήμα Ασπρόχωμα – διασταύρωση Τσακώνας, ασφαλτόστρωση 1200 μέτρων μήκους σε διάφορες θέσεις και κατασκευή τάφρου 500 μέτρων μήκους για την παροχέτευση των ομβρίων στην περιοχή ανάμεσα στο Αριοχώρι και τον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Τμήμα της εθνικής οδού Τσακώνα –Κυπαρισσία θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις σε 12 περίπου χιλιόμετρα ενώ στο τμήμα Καλό Νερό Κυπαρισσία θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα 300 μέτρων.

Επίσης για το έργο «Αναβάθμιση αρδευτικού, αποστραγγιστικού και οδικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου» προϋπολογισμού 1.200.000 €, εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού. Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση των ζημιών του αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ στην Κάτω Ζώνη και επεμβαίνει σε όλες τις κύριες διώρυγες του δικτύου με εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης αυτών, με στόχο την στεγανοποίησή τους και την ελαχιστοποίηση των απωλειών αρδευτικού ύδατος. Επιπλέον το έργο προβλέπει την κατασκευή καναλέτων, στο δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο, στην ανακαίνιση των αντλιοστασίων Μπουρνιά και Ασπροπουλιάς καθώς και στην συντήρηση – βελτίωση του αγροτικού δικτύου του ΓΟΕΒ, σε μήκος 15 περίπου χιλιομέτρων.

Έργο «Συντήρηση υποδομών ΓΟΕΒ Παμίσου» με προϋπολογισμό 45.000 €, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ιδίων Πόρων της ΠΕ Μεσσηνίας, για το οποίο εγκρίθηκε το 2ο Πρακτικό του διαγωνισμού.

Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν επισκευές στο υπόγειο κλειστό δίκτυο του Αγίου Φλώρου, αντικατάσταση των θυροφραγμάτων του αντλιοστασίου και αποκατάσταση βλαβών στις βάνες του δικτύου.

via

Όλη η επικαιρότητα