Οικονομία

25η Μαρτίου: Πώς αμείβεται

H ΓΣΕΕ ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής για την αργία, 25η Μαρτίου. Διαβάστε πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι στις 25 Μαρτίου.

25η Μαρτίου: Υποχρεωτική αργία από το νόμο

Η εορτή της 25ης Μαρτίου, η οποία φέτος (2018) συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία.

Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων. Απαγορεύεται και η λειτουργία των επιχειρήσεων. Εξαιρούνται όμως εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.

Όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες δικαιούνται τα παρακάτω:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%. Αυτή θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

2) αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλεται προσαύξηση 75%. Η προσαύξηση υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

3) αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό): Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν Κυριακή άνω των 5 ωρών δικαιούνται κάτι ακόμα. Δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό), σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

Πότε δικαιούνται παραπάνω αυτοί που εργάζονται στις 25 Μαρτίου

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα Κυριακής (όπως και υποχρεωτικής αργίας), αυτοί υπερισχύουν.

Έτσι αμείβονται οι εργαζόμενοι στις 25 Μαρτίου.

Πηγή: newsit.gr

Όλη η επικαιρότητα