Ηλεία

475.000 ευρώ στους Δήμους της Ηλείας για δράσεις πυροπροστασίας

Ποσό ύψους 16,9 εκατ. ευρώ κατανέμεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) σε 326 Δήμους της χώρας για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Η κατανομή πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με τον κίνδυνο πυρκαγιών, το ποσοστό δασοκάλυψης, δημογραφικά στοιχεία, καθώς και με περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura 2000. Τ

ην απόφαση υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Οι Δήμοι διαθέτουν τις εν λόγω πιστώσεις αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας, κατόπιν συνεννόησης με τις πυροσβεστικές και δασικές υπηρεσίες, γνωστοποιώντας άμεσα τα σχετικά έργα-ενέργειες στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Ειδικότερα στους Δήμους της Ηλείας αναλογούν 475.100 ευρώ που κατανέμονται ως εξής:

Όλη η επικαιρότητα