54 προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στους δήμους της Ηλείας

Τις αποφάσεις με τις οποίες εγκρίνεται η εκκίνηση των διαδικασιών κάλυψης συνολικά 8.845 μόνιμων θέσεων εργασίας σε δήμους, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ των δήμων, για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες (καθαριότητα και άλλες), υπέγραψαν, οι Υπουργοί Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, οι οποίοι συνιστούν την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

Πρόκειται για τις αποφάσεις με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./172/39755 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./170/34183 οι οποίες αφορούν: Στην πλήρωση συνολικά 8.045 κενών οργανικών θέσεων σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών  και στην πρόσληψη συνολικά 800 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  των ΟΤΑ.

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ             

ΔΕ           1              ΔΕΝΔΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΝ

ΔΕ           1              ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ           5              ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕ           2              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΕ           10           ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ          19

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ              

ΔΕ           1              ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ           1              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΕ           4              ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΕ           5              ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ – ΣΥΝΟΛΟ          11

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ          

ΥΕ           4              ΕΡΓΑΤΩΝ- ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΔΕ           1              ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ – ΣΥΝΟΛΟ       5

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ          

ΔΕ           1              ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

ΔΕ           1              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ – ΣΥΝΟΛΟ      2

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ   

ΔΕ           1              ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΕ           3              ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΣΥΝΟΛΟ                4

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ    

ΔΕ           1              ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΔΕ           2              ΟΔΗΓΩΝ

ΔΕ           1              ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

ΥΕ           3              ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ           2              ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ                9

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΔΕ           1              ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΕ           1              ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΕ           2              ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ – ΣΥΝΟΛΟ      4