Ελλάδα Επιχειρήσεις Οικονομία

Οι 58 κλάδοι επιχειρήσεων που θα πρέπει να εγκαταστήσουν POS

Τη δεύτερη ομάδα με 58 νέες κατηγορίες επιχειρήσεων που θα πρέπει να εγκαταστήσουν μηχανήματα αποδοχής καρτών (POS) μέχρι και τις 11 Μαρτίου περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπουργείου οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι υπόχρεοι ι που προστίθενται με την 133473/2017 περί εγκατάστασης και λειτουργίας POS οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευσή της εγκυκλίου Με δεδομένο ότι εγκύκλιος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ σήμερα 11 Δεκεμβρίου η προθεσμία που έχει αρχίσει να τρέχει εκπνέει στις 11 Μαρτίου του 2018.

Στην εγκύκλιο επαναλαμβάνεται ότι όσοι εμπίπτουν στην υποχρέωση τοποθέτησης POS και προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της προθεσμίας των τριών (3) μηνών, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευσή της δηλαδή μέχρι και τις 11 Απριλίου.

Οι Υπόχρεοι που προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριών (3) μηνών, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.

Αν οι υπόχρεοι δεν συμμορφωθούν εντός της προθεσμίας και συλληφθούν από φορολογικό έλεγχο αντιμετωπίζουν πρόστιμο 1500 ευρώ.

Στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται ότι «Οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται με χρήση του Αριθμού Λογαριασμού Πληρωμών. Εφόσον υπάρχει ΙΒΑΝ, δηλώνονται υποχρεωτικά με τη μορφή αυτή και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (τράπεζες ή άλλους φορείς διαχείρισης πληρωμών ). Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίηση του».

Οι 58 νέοι κλάδοι επιχειρήσεων που εχουν υποχρέωση εγκατάστασης POS με βάση του Κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας περιγράφονται στον πίνακα:

null
 

Πηγή: news247.gr

Όλη η επικαιρότητα