Αδαμάντιος Μητρόπουλος – Το βιογραφικό του νέου Αστυνομικού Διευθυντή της Δυτικής Ελλάδας

Ανακοινώνεται ότι, ύστερα από τις τακτικές ετήσιες κρίσεις των
αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού
Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε και εκτελεί ο Υποστράτηγος
Αδαμάντιος Μητρόπουλος του Δημητρίου.
•    Γεννήθηκε το έτος 1966 στο Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας.
•    Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Χωροφυλακής το έτος 1984, ενώ
αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1990.
•    Μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή υπηρέτησε σε διάφορες
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
•    Με τους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου υπηρέτησε ως
Διευθυντής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας.
•    Το έτος 2016, ως Ταξίαρχος, διετέλεσε Γενικός Περιφερειακός
Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου.
•    Με τις πρόσφατες ετήσιες τακτικές κρίσεις Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε ως
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας.
•    Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών
Στελεχών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής
Αστυνομίας.
•    Έχει λάβει μέρος με επιτυχία σε πολλά σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και
μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
•    Του έχουν απονεμηθεί για την υπηρεσιακή του απόδοση μετάλλια και
ηθικές αμοιβές.
•    Είναι έγγαμος και έχει δυο κόρες.