Οικονομία

Αυτό είναι το νέο πακέτο θετικών μέτρων από τον προϋπολογισμό του 2019

Παροχές 910 εκατ. ευρώ αλλά με υπεραισιόδοξη πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,5% (όταν η Επιτροπή την υπολογίζει το πολύ στο 2,2%) περιλαμβάνει ο Προϋπολογισμός που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο συνοδευτικό κείμενο του ΥΠΟΙΚ προαναγγέλλεται μέρισμα για το 2018. Ωστόσο, στην “καταιγίδα” εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα που προηγήθηκαν, οι δανειστές εκφράζουν ενστάσεις και αναφέρουν πως αν δοθεί μέρισμα θα πρέπει να γίνει μετά από ενδελεχή έλεγχο των περιθωρίων αλλά και με προτεραιότητα στην πληρωμή οφειλών προς ιδιώτες.

Μάλιστα στον προϋπολογισμό το ΥΠΟΙΚ παραδέχεται ότι δεν θα ξεχρεώσει – ως όφειλε – φέτος του ιδιώτες. Επισημαίνεται ότι “μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος του 2018, εκτιμάται ότι οι φορείς θα μειώσουν περαιτέρω τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Με τη συνέχιση της προσπάθειας των φορέων για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και από ίδιους πόρους, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εποπτεία και παρακολούθηση από πλευράς του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αναμένεται η ομαλοποίηση της αποπληρωμής των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους, ενισχύοντας τη ρευστότητα της οικονομίας”.

Οι κίνδυνοι

Ο Προϋπολογισμός παραδέχεται ότι υπάρχουν  και παράγοντες κινδύνου για την ελληνική οικονομία οι οποίοι “μετατοπίζονται σταδιακά από το εσωτερικό στο εξωτερικό περιβάλλον”. Όπως αναφέρεται, η επαλήθευση των τρεχουσών προβλέψεων για το 2019 εξαρτάται βαθμιαία περισσότερο από την επικράτηση ομαλών συνθηκών στο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, εν μέσω μίας δυνητικής κλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων και του εμπορικού προστατευτισμού, των γεωπολιτικών εντάσεων που τροφοδοτούν την προσφυγική κρίση, αλλά και των διαταραχών στην πολιτική σταθερότητα ισχυρών οικονομιών της Ευρωζώνης που δυνητικά αυξάνουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στηρίζεται σε μακροοικονομικό σενάριο βάσει του οποίου ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, σε σταθερές τιμές, προβλέπεται να είναι 2,1% και 2,5% για τα έτη 2018 και 2019 αντιστοίχως.

Για το έτος 2018, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 3,98% του ΑΕΠ έναντι στόχου 3,5%. “Η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου κατά 0,48% του ΑΕΠ δίνει στην Κυβέρνηση σημαντικό περιθώριο απόδοσης μέρους του υπερπλεονάσματος με τη μορφή κοινωνικού μερίσματος” αναφέρει το ΥΠΟΙΚ.

Στον προϋπολογισμό καταγράφεται μείωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 250 εκατ. ευρώ το 2019. Το ΠΔΕ διαμορφώνεται στα 6,75 δισ. ευρώ το 2019 (αντί για 7 δισ. ευρώ στο Προσχέδιο και 7,3 δισ. ευρώ στο Μεσοπρόθεσμο).

Επίσης κόπηκαν στο μισό (στα 51 εκατ. ευρώ) οι επιδοτήσεις εισφορών των νέων εργαζομένων.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Κομισιόν εντάσσεται στις τακτικές δαπάνες και η παρέμβαση του μεταφορικού ισοδυνάμου.

Από την άλλη, διπλασιάστηκε στα 400 εκατ. ευρώ το επίδομα στέγασης.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα υπολογίζεται σε  3,60% του ΑΕΠ το 2019.

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθουν σε 53.806 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 190 εκατ. σε σχέση με το 2018 και κατά 392 εκατ. σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ.

Οι συνολικές δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 56.956 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 573 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του ΜΠΔΣ 2019-2022.

Τα μέτρα

Οι διορθωτικές δημοσιονομικές παρεμβάσεις έχουν συνολικό ύψους 1.245 εκατ. ευρώ  (910 εκατ ευρώ νέες παρεμβάσεις και 335 εκατ ευρώ από τη μη εφαρμογή μέτρων/αντίμετρων του 2019).

Συγκεκριμένα, στις νέες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται τα εξής:

– Βοήθεια στο σπίτι: Μετατρέπεται το τρέχον εργασιακό καθεστώς 3.000 εργαζομένων ορισμένου σε αορίστου χρόνου.

– Ειδική αγωγή: Πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέσεις προσωπικού που τώρα απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η δαπάνη σήμερα καλύπτεται από πόρους του ΠΔΕ. Οι νέες προσλήψεις θα χρηματοδοτηθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό χωρίς να μεταβληθεί το τρέχον όριο δαπανών του ΠΔΕ. Παράλληλα, θα μειωθεί ισόποσα το όριο για το προσωπικό ορισμένου χρόνου προκειμένου να μην μεταβληθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων συνολικά.

– Επίδομα στέγασης: Το στεγαστικό επίδομα απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και δανειολήπτες. Τα κριτήρια ένταξης είναι εισοδηματικά, περιουσιακά (ακίνητη περιουσία και καταθέσεις), διαμονής στην επικράτεια, πολυτελούς διαβίωσης, ασφαλιστικής κάλυψης και οικογενειακής κατάστασης.

– Μείωση ασφαλιστικών εισφορών: Το μέτρο αφορά στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών και ειδικότερα στη μείωση του συντελεστή κύριας ασφάλισης κατά 1/3 και στην εφαρμογή της ελάχιστης εισοδηματικής βάσης για την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή.

– Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών νέων: Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας των νέων, που είναι η υψηλότερη στην ΕΕ, αλλά και μειώνοντας το ποσοστό των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Το μέτρο αφορά νέους ηλικίας έως 24 ετών και συνίσταται στην επιδότηση του 50% των εργοδοτικών εισφορών.

– Μείωση ΕΝΦΙΑ: Το μέτρο συνίσταται στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά.

– Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων: Το μέτρο συνίσταται στη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης από 29% σε 25% σε ορίζοντα τετραετίας και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εφεξής.

– Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών: Το μέτρο αναφέρεται στη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των διανεμόμενων κερδών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εφεξής.

Πηγή: capital.gr

Όλη η επικαιρότητα