Άγιος Ανδρέας, Κατάκολο

Φωτογραφία: Σάκης Τριγάζης

Φωτογραφία: Σάκης Τριγάζης