Αλλαγή στο ΚΥ Γαστούνης

Με απόφαση του διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Γιάννη Καρβέλη, ορίστηκε νέος υπεύθυνος για την επιστημονική λειτουργία του ΚΥ Γαστούνης. 

Πρόκειται για την ιατρό κ. Στεφανία Βουλιώτη ενώ αναπληρωτής ορίστηκε ο ιατρός Τσίρος Γεώργιος . Διευθυντής μέχρι πρότινος ήταν ο παιδίατρος κ. Τασσόπουλος Δημήτρης.