Εκπαίδευση Ηλεία

Αμαλιάδα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το ΑΕΙ Γεωπονίας του Πανεπιστήμιου Πατρών

Ακούστε το άρθρο

Το Τμήμα Γεωπονίας (παράρτημα Αμαλιάδας) ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η αποστολή του Τμήματος είναι:

  • να υλοποιήσει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών προσφέροντας στους φοιτητές του υψηλού επιπέδου γεωπονικές γνώσεις, τις οποίες θα κληθούν να εφαρμόσουν ασκώντας το επάγγελμα του γεωπόνου
  • να αναπτύξει την επιστημονική έρευνα στη Γεωπονική επιστήμη και να παράγει νέα γνώση με διεθνή αναγνώριση
  • να συμβάλλει στην αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο

Το Τμήμα Γεωπονίας στεγάζεται σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στην Αμαλιάδα και διαθέτει τους απαραίτητους εργαστηριακούς χώρους για την εκπαίδευση των φοιτητών καθώς επίσης και αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο και θερμοκήπια.

Πτυχίο
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν το πτυχίο του Γεωπόνου και ασκούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση επαγγέλματος γεωτεχνικού» και στις ειδικότερες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, που κάθε φορά ισχύουν, όπως αυτά αναφέρονται στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ). Ο απονεμόμενος τίτλος θα είναι πτυχίο Γεωπόνου αναγνωρισμένο ως «Integrated Master», επιπέδου 7, σε κύκλο μαθημάτων 5 ετών.

Πληροφορίες: 

Διεύθυνση: Τμήμα Γεωπονίας – Θεοδωροπούλου Τέρμα, 27 200 Αμαλιάδα (Ηλεία)
Τηλέφωνο: 2622039001 , 2622039002 – Fax: 2622039003

Όλη η επικαιρότητα