Μεσσηνία

Αναγκαστική η προσωρινή διαχείριση απορριμμάτων σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή Καλαμάτας

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας της περασμένης Πέμπτης ήλθε προς έγκριση και το θέμα της πληρωμής προς την ανάδοχο για τη διαχείριση απορριμμάτων εταιρεία, συνοδευόμενο από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας.

Αυτό που έγινε αντιληπτό από η συζήτηση είναι ότι ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα, καθώς η διαχείριση είναι ατελής. Ο δήμαρχος, Παναγιώτης Νίκας, στην εισήγησή του είπε ότι υπάρχει πλέον η απόφαση να είναι η διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο κεντρική. Σε αυτή τη θέση έχουν καταλήξει και οι 22 από τους 26 Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η προσωρινή διαχείριση μπορεί να γίνει μόνο με ενίσχυση οικονομική από την Κυβέρνηση και βοήθεια για τη διαχείριση του υπολείμματος, που όμως δεν έχουν δοθεί. Επομένως, αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης, για να πάμε σε κεντρική διαχείριση 10 μήνες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού.

Μέχρι τότε, ο Δήμος Καλαμάτας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός για τις υποδομές που κάνει στη Μαραθόλακκα, διότι μπορεί να δαπανηθούν χρήματα για να γίνουν έργα, τα οποία τελικά δε θα φανούν χρήσιμα.

Για το διάστημα των 10 μηνών δεν υπάρχει άλλη λύση από την προσωρινή διαχείριση, την οποία ο Δήμος Καλαμάτας έχει υποχρέωση να βελτιώνει συνεχώς.

Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας από 7/12/2016 μέχρι 17/1/2017 και η αποζημίωση της αναδόχου εταιρείας για το εν λόγω διάστημα εγκρίθηκε από την πλειοψηφία, με λευκές ψήφους από τις μειοψηφίες, ενώ υπήρξε μία αρνητική ψήφος.

Πηγή: Εφ.Θάρρος Μεσσηνιας

Όλη η επικαιρότητα