Ηλεία

Αναπλάσεις σε Λεχαινά – Βάρδα – Ανδραβίδα: Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Περιφέρειας και προχωρά για δημοπράτηση το έργο αναπλάσεις έδρας και ιστορικής έδρας του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης ύψους 1.780.000 ευρώ. Οι αναπλάσεις θα αλλάξουν την εικόνα της Βάρδας, των Λεχαινών και της Ανδραβίδας και θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοικων.

Λεχαινά

Για τα Λεχαινά στην μελέτη
περιλαμβάνονται: 
Η οδός Ψυχογιού η οποία μετατρέπεται
σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας
, από την πλατεία Χατζηγιάννη ως την οδό Εθνικής
Αντίστασης, με κατάλληλη πλακόστρωση και στοιχεία εξοπλισμού και σε μήκος 150μ.
περίπου, ενώ το νέο πλάτος της οδού κυμαίνεται από 7,50μ. ως 5,20μ. 
• Ανακατασκευή και επέκταση στις δύο κατευθύνσεις της πλακόστρωσης της οδού Καρκαβίτσα η οποία μετατρέπεται σε
δρόμο ήπιας κυκλοφορίας
. Οι εργασίες γίνονται στο τμήμα της οδού Καρκαβίτσα
από την οδό Παπαφλέσσα ως την οδό Τσατά.
Ανακατασκευή και πλακόστρωση της οδού Παπαφλέσσα
, από την οδό Ψυχογιού ως
τη διασταύρωση με την οδό Ζαροκανέλλου και σε μήκος περίπου 62μ. • Ανακατασκευή και πλακόστρωση της οδού
Καπετάν Μήτρου Ζαροκανέλλου
, από την οδό Παπαφλέσσα μέχρι την οδό Λαμπίκη
και σε μήκος περίπου 62μ. • Πλακόστρωση στην πλατεία Χατζηγιάννη
• Τοποθέτηση Η/Ζ στο οικόπεδο που βρίσκεται νότια της οδού Καρκαβίτσα (βλ.
Σχέδιο Γενικής Διάταξης), το οποίο τροφοδοτεί αντλία η οποία αποχετεύει τα
όμβρια που μαζεύονται στην διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Καπετάν Μήτρου
Ζαροκανέλλου.
Ο σχεδιασμός θα εξυπηρετεί πεζούς και ΑΜΕΑ.

Αναφορά
στον Ανδρέα Καρκαβίτσα

Στην περιοχή μπροστά από την οικία που γεννήθηκε ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, το αξιοθέατο του οικισμού, η πλακόστρωση γίνεται με φυσικό κυβόλιθο διάστασης 10Χ20εκ. και φιλέτα από χτυπητό σκυρόδεμα. Μπροστά από την είσοδο της οικίας θα πραγματοποιηθεί σχέδιο με τους φυσικούς κυβόλιθους, οι οποίοι θα χωνευτούν στο νωπό σκυρόδεμα δημιουργώντας ένα τύπου ψηφιδωτό με μια στοίβα από βιβλία, αναφορά στο συγγραφικό έργο του Ανδρέα Καρκαβίτσα.

Βάρδα

Στην
Βάρδα, προτείνεται η μείωση του πλάτους κυκλοφορίας της οδού Αρχαίας Ολυμπίας σε 5,80μ., πλάτος που επαρκεί για την
κυκλοφορία και την στάθμευση στη μία πλευρά του δρόμου, για δρόμο μονής κατεύθυνσης.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων στα 3,00μ.
περίπου. Η μείωση του πλάτους κυκλοφορίας συμβάλλει στη μείωση της ταχύτητας
των οχημάτων. Τα πεζοδρόμια επανασχεδιάζονται για να εξυπηρετήσουν πεζούς και
ΑΜΕΑ. Διαμορφώνονται νέα κράσπεδα και ρείθρα από σκυρόδεμα. Σε επαφή με τον
δρόμο διαμορφώνεται ζώνη φύτευσης και εξοπλισμού. Οι λάκκοι των δέντρων έχουν
διαστάσεις 1.00Χ1.00μ. και καλύπτονται με μεταλλικές σχάρες.
Στα πλαίσια της επέμβασης, προβλέπεται επίσης
απόξεση (φρεζάρισμα) του ασφαλτικού οδοστρώματος κατά 6 εκ., καθώς και η νέα
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ., με χρήση κοινής
ασφάλτου. Κατόπιν θα γίνει η διαγράμμιση του οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή
ψυχροπλαστικά υλικά.
Η ζώνη των πεζών έχει πλάτος 1.90 μ., κατά
περίπτωση όμως μειώνεται αν δεν το επιτρέπει το πλάτος του πεζοδρομίου. Στην
ζώνη των πεζών διαμορφώνεται όδευση τυφλών πλάτους 40εκ.και όπως προβλέπει το
ΦΕΚ 2621 της 31/12/2009 (περαιτέρω λεπτομέρειες θα διατυπωθούν στην μελέτη
εφαρμογής). Η όδευση των τυφλών διαμορφώνεται από ειδικές τσιμεντόπλακες όπως
και οι ράμπες πεζών και όπως προβλέπει το παραπάνω ΦΕΚ.

Ανδραβίδα

Στην Ανδραβίδα το έργο αφορά στην ανάπλαση της νότιας
εισόδου πόλεως Ανδραβίδας του Ν. Ηλείας. 
Το συνολικό μήκος της ανάπλασης του δρόμου είναι περίπου 950μ και ξεκινάει από
την διασταύρωση της οδού Αθ. Διάκου με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως (εντός
σχεδίου πόλεως Ανδραβίδας ) και καταλήγει σε απόσταση 50μ Νότια του γηπέδου
ποδοσφαίρου.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η αποξήλωση όλων των υφισταμένων πεζοδρομίων όπου
υπάρχουν καθώς και η αποξήλωση τμήματος του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και οι
όποιες εκσκαφές θα γίνουν σε μέσο βάθος μέχρι 80εκ.

Τα νέα πεζοδρομία θα έχουν μέσο πλάτος 2.00μ και θα
καλύπτουν και τις δυο πλευρές της οδού. Οι υφιστάμενες τριγωνικές τάφροι
αποστράγγισης ομβρίων θα επιχωθούν με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και στην
συνεχεία θα διαμορφωθούν κατάλληλα για να τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι.
Προβλέπεται να κατασκευαστεί σε μεγάλο τμήμα της οδού νέο αποστραγγιστικό
δίκτυο για την αποχέτευση των ομβρίων του δρόμου και των ανάντη λεκανών
απορροής.
Τέλος καθ’ όλο το μήκος του δρόμου θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα δίφωτα
ύψους 3,50μ στο αστικό τμήμα της ανάπλασης και φώτα 6.50μ στο υπεραστικό τμήμα.

Όλη η επικαιρότητα