Αγροτικά Ηλεία

Ανδρέας Μίγκος: «Η βροχή εργαλείο στα χέρια του αγρότη του Κάμπου»

Στην προσπάθειά του ο δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης να δώσει  λύση στο πρόβλημα της έλλειψης  νερού και τα προβλήματα που προκύπτουν  συμμετέχει σε πρόταση  Ευρωπαϊκού προγράμματος που συλλέγει τα όμβρια ύδατα και τα χρησιμοποιεί για τις αυξημένες ανάγκες των αγροτών, ενώ παράλληλα η εφαρμογή του έργου έχει μια σειρά άλλων θετικών αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ανδραβίδας- Κυλλήνης έχει προσκληθεί να συμμετάσχει ως εταίρος στην πρόταση Water Harvesting for Developing Agricultural and Pastoral areas (WH-DAP), που πρόκειται να υποβληθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος (ENI CBC Med 2014-2020) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων 24 Ιανουαρίου 2018.

Ο επικεφαλής εταίρος της πρότασης είναι το Πανεπιστήμιο Al-Balqa (Al-Balqa Applied University) από Ιορδανία.

Το έργο αφορά στη συλλογή υδάτων για την ανάπτυξη γεωργικών περιοχών και βοσκοτόπων.

Συλλογή ομβρίων υδάτων

Οι περισσότερες μεσογειακές χώρες υποφέρουν από προβλήματα έλλειψης γλυκού νερού. Έλλειψη επαρκών υδάτινων πόρων και οι ξηρασίες είναι φαινόμενα που συμβαίνουν σε αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο, ειδικά στις μεσογειακές χώρες. Τα επιφανειακά ύδατα (δηλαδή πηγές, ρέματα) και το νερό της ατμόσφαιρας (δηλαδή βρόχινο νερό, νερό που προέρχεται από την τήξη του χιονιού και από ομίχλη), θεωρούνται σημαντική πηγή παροχής πόσιμου νερού. Το έργο αυτό θα προσπαθήσει να λύσει μερικά από αυτά τα προβλήματα μέσω διαφορετικών συστημάτων συλλογής νερού και συλλογής  όμβριων υδάτων.

Οι κύριοι στόχοι του έργου αυτού, είναι η  συλλογή του νερού από την ατμόσφαιρα, η  αναζήτηση ροών και πηγών στις συγκεκριμένες περιοχές, η συλλογή των υδάτων που προέρχονται από πηγές και ρεύματα και ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών (Γεωργία και βοσκότοποι)

Τα αποτελέσματα από το έργο είναι η συλλογή μεγάλου όγκου νερού στις αγροτικές περιοχές, ενθάρρυνση των εργαζομένων στην κτηνοτροφία καθώς και μείωση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων υπόγειων υδάτων

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των  470.000 ευρώ

Δράσεις εταίρων έργου

Ενδεικτικές είναι οι εξής δράσεις

1/Συλλογή δεδομένων για τους υδάτινους πόρους της περιοχής-στόχου του κάθε εταίρου (χάρτες, εικόνες από δορυφόρο, αεροφωτογραφίες)

2/Ερμηνεία και αξιολόγηση των ευρημάτων (ψηφιοποίηση χαρτών, ερμηνεία εικόνων από Δορυφόρο, διεξαγωγή έρευνας στις περιοχές-στόχο)

3/Ανάπτυξη και διαχείριση λεκανών απορροής των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων στις περιοχές,

4/Δημιουργία βιώσιμων συστημάτων συλλογής υδάτων και επαναχρησιμοποίησής τους- Διαχείριση βοσκοτόπων

Εκπαίδευση και εξάσκηση στις τεχνικές συλλογής υδάτινων πόρων

Ολοκληρωμένη πρόταση

Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του δήμου ο κ. Ανδρέας Μίγκος που παρακολουθεί το πρόγραμμα, δήλωσε στην «ΠΑΤΡΙΣ»: «Ο Δήμος  Ανδραβίδας Κυλλήνης  προσπαθώντας να δώσει  λύση στο πρόβλημα της έλλειψης  νερού και τα προβλήματα λειψυδρίας ,συμμετέχει σε πρόταση  του Ευρωπαϊκού προγράμματος ENI CBC Med 2014-2020 για το νερό και τη χρήση του στην ανάπτυξη της γεωργίας.

Η χρηματοδότηση προς το Δήμο μας (αν το πρόγραμμα τελικά επιλεγεί) θα είναι 470  χιλιάδες  ευρώ  και θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των προβλημάτων στην έλλειψη του νερού  μέσω νέων μεθόδων  πράγμα που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των εργαζομένων στην κτηνοτροφία.. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 24 Ιανουαρίου και σε μερικούς μήνες θα έχουμε τα αποτελέσματα .Ευελπιστούμε ότι θα γίνει δεκτή η πρότασή μας , αφού πιστεύουμε ότι είναι ολοκληρωμένη και γίνεται σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Ισπανίας , της Ιορδανίας και της  Τυνησίας».

Όλη η επικαιρότητα