Ελλάδα

Άνεργος στη Δυτική Ελλάδα: Τι δουλειά έκανε, πόσων ετών είναι, πόσο καιρό ψάχνει εργασία

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση του ΟΑΕΔ για το 2018

Στην Τρίτη θέση πανελλαδικά παραμένει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σύμφωναμε τα πρόσφατα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται 70.721 άνεργοι (7,63%).

Από αυτούς οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή όσοι δεν έχουν εργαστεί για περισσότερο από 12 μήνες, είναι οι περισσότεροι σε όλη την Ελλάδα αφού στη διάρκεια του 2018 κρατούσε τα πρωτεία με 41.000 και 42.000 μακροχρόνια ανέργους.

Μάλιστα, η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, είχε το μεγαλύτερο ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ανά μήνα, καταγράφοντας ακόμα και τιμές 65,07% τον Μάιο του 2018. Ο αριθμός αυτός δεν άλλαξε ούτε τον Οκτώβριο του 2019. Συγκεκριμένα, στον ΟΑΕΔ έχουν καταγραφεί 41.398 μακροχρόνια άνεργοι, άνω των 12 μηνών.

Στη Δυτική Ελλάδα 28.125 άνθρωποι έμειναν άνεργοι για λιγότερο από 12 μήνες.

Πρακτικά, οι αριθμοί δειχνουν ότι στην περιοχή μας αν κάποιος απολυθεί θα πρέπει να περιμένει περίπου μια τριετία για να ξαναβρεί δουλειά.

Πάνω από τους μισούς ανέργους στη Δυτική Ελλάδα που αναζητούν εργασία, είναι άτομα που βρίσκονται στην πιο παραγωγική ηλικία (30 – 44 ετών 26.114 άνεργοι και 45 – 55 ετών 16.557 άνεργοι). Από αυτούς 22.103 άτομα έχουν γνώσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 33.434 άτομα είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σχεδόν 10.000 είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

Ο μέσος άνεργος στην Δυτική Ελλάδα, είναι γυναίκα ή άνδρας ηλικίας 41 ετών, υπάλληλος γραφείου, ή ανειδίκευτος εργάτης, που βρίσκονται στην ανεργία για διάστημα 34 μηνών.

Τα εξής επαγγέλματα έχουν τους περισσότερους ανέργους:

* Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (30,07% των ανέργων)

* Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές (19,20%)

* Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (19,11%)

* Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα (10,22%)

* Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα (9,56%)

Πηγή: εφ. «Πελοπόννησος»

Όλη η επικαιρότητα