Άννα Κυριακοπούλου: Η αξία του εθελοντισμού

Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής, σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ήταν ο Προμηθέας. Ο Προμηθέας υφαρπαζει τη φωτιά από τους θεούς και την χαρίζει στους ανθρώπους χαρίζοντας τους συνάμα τη γνώση και τις τέχνες! Βέβαια, η πράξη του αυτή δεν έμεινε ατιμώρητη.
Ο Δίας, ο πατέρας και ο αρχηγός των θεών, τον τιμωρεί. Διατάζει τον Ήφαιστο να σταυρώσει κ να καρφώσει τον Προμηθέα στον Καύκασο. Αιώνες αργότερα, σύμφωνα πάλι με τον ελληνικό μύθο, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο ημίθεος Ηρακλής, θα τον απελευθερώσει. Και φυσικά η διδαχή του μύθου δεν είναι άλλη παρά το ότι η γνώση πρέπει να έχει ως έρεισμα τον εθελοντισμό και την ανιδιοτέλεια.
   Αυτό το μήνυμα είναι διαχρονικό! Σε κάθε εποχή είναι δυνατόν να ισχυριστούμε πως ο μύθος αυτός συναντάται με την πραγματικότητα! Ο εθελοντισμός είναι ποικιλόμορφος και διαχρονικός! Δεν είναι δηλαδή μόνο μια πράξη φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης σε εκδηλώσεις έκτακτης ανάγκης. Αντίθετα, παράγει και διαδίδει διαρκή αγαθά στον πολιτισμό, στο περιβάλλον και στην κοινωνική μέριμνα!
  Επιστρέφοντας στο παρόν, ένα πρόγραμμα εθελοντισμού σήμερα,θα μπορούσε να μεταγγίσει ένα μήνυμα κατά του καταναλωτισμού και υπέρ της κοινωνικής συνοχής, της αυτοοργάνωσης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς!
  Ο εθελοντισμός είναι η δύναμή μας ενάντια στην κοινωνική οργάνωση που συνδέεται με την αφθονία των προσφερόμενων αγαθών σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, με την επικράτηση δηλαδή του καταναλωτισμού. Στην ίδια ακριβώς τροχιά βρίσκεται και η γνώση, η οποία πρέπει να κατανοηθεί πως δεν προσφέρεται αποκλειστικά από το κράτος, την εξουσία και την αγορά. Το κράτος μπορεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και η αγορά να πολλαπλασιάσει το προϊόν της γνώσης. Η αλληλεγγύη όμως και ο αλτρουισμός είναι κοινωνική ευαισθησία και όραμα! Γιατί ο εθελοντισμός δεν έχει ως κίνητρο το προσωπικό κέρδος. Αντίθετα,  επιδιώκει το κοινωνικό όφελος! Βασικά κίνητρα για την παροχή της εθελοντικής εργασίας είναι το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς και η ουσιαστική εμπλοκή του ατόμου στα συλλογικά προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας!
  Και αυτό γιατί, μέσα από τον εθελοντισμό οι άνθρωποι διαμορφώνουν μία στάση που αντιμάχεται τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση. Μαθαίνουν δηλαδή να σχετίζονται και να παράγουν κοινωνικό έργο με απώτερο σκοπό την επίλυση των κοινών προβλημάτων και την ευημερία του συνόλου! Γιατί η οργανωμένη εθελοντική δράση διαμορφώνει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των πολλαπλών αδιεξόδων.
Γιατί ο εθελοντισμός αποτελεί σήμερα μια μεγάλη δύναμη ελπίδας για το σύγχρονο κόσμο και μια πρόκληση, μια εμπειρία, που όλοι μας πρέπει να βιώσουμε, ώστε να κρίνεται ως εφικτό όχι το ζην αλλά το ευ ζην!
                            Κυριακοπούλου Άννα.