Αντωνακόπουλος: «Να δοθεί παράταση της ειδικής ρύθμισης οφειλών δημοτών προς τους ΟΤΑ»

Επιστολή του δήμαρχου Πύργου στον υπουργό Εσωτερικών και τον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Την ανάγκη της άμεσης δρομολόγησης της νομοθετική πρωτοβουλίας για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών τρίτων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να διευκολυνθούν οι δημότες του Πύργου, εξέφρασε με την επιστολή που απέστειλε στον Υπουργό Εσωτερικών Παν. Θεοδωρικάκο και στον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. Δημ. Παπαστεργίου, ο δήμαρχος Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος.

«Με επίκεντρο πάντα τον πολίτη, διεκδικούμε και στοχεύουμε στην βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, την ενίσχυση της αγοραστικής τους δύναμης αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου μας», αναφέρει στην επιστολή, μεταξύ άλλων, ο Τάκης Αντωνακόπουλος.

Ολόκληρη η επιστολή (που έχει τίτλο «Αίτημα για παράταση της ειδικής ρύθμισης οφειλών δημοτών προς τους ΟΤΑ»

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Η εξάπλωση του Sars Cov – 2 οδηγεί σε παρατεταμένη οικονομική κρίση την χώρα μας αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη, με συνέπεια την ύφεση της οικονομίας και την μεγάλη και αιφνίδια μείωση των εισοδημάτων καθώς και την έλλειψη ρευστότητας που φέρνει σε αδιέξοδο πολλούς πολίτες μας.

Είναι ανάγκη να δρομολογηθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για παράταση της ευνοϊκής ρύθμιση οφειλών τρίτων προς τους ΟΤΑ και συγκεκριμένα των άρθρων 98-109 του Ν. 4611/2019, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 4621/201 ώστε να διευκολυνθούν οι δημότες μας για την επανένταξη τους στην ευνοϊκή ρύθμιση που απώλεσαν λόγω της διάδοσης της νόσου COVID -19 και τον περιορισμό της κυκλοφορίας και της εκ περιτροπής εργασίας των εργαζομένων στους Δήμους αλλά και να δοθεί η δυνατότητα και σε νέους υπόχρεους για ένταξη σε ευνοϊκή ρύθμιση.

Γνωρίζοντας ότι η ανωτέρω ευνοϊκή ρύθμιση αποτελούσε την τελευταία ρύθμιση οφειλών με έκτακτο χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4621/19, τα απρόβλεπτα γεγονότα καθιστούν αναγκαία τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση λόγω του κατεπείγοντος της πανδημίας να ψηφιστεί εκ νέου μια παράταση των ανωτέρω διατάξεων η οποία αφενός θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της καταβολής των οφειλών από τους δημότες που δεν μπόρεσαν να καταβάλουν τις δόσεις τους και την επανένταξή τους στη ρύθμιση, αφετέρου θα καταστήσει δυνατή την είσπραξη οφειλομένων ποσών από τους Δήμους για την χρηματοδότηση της λειτουργία τους από ιδίους πόρους.

Είναι ανάγκη να δρομολογηθεί άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία για ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών τρίτων προς τους ΟΤΑ ώστε να διευκολυνθούν οι δημότες μας.

Με επίκεντρο πάντα τον πολίτη, διεκδικούμε και στοχεύουμε στην βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών μας, την ενίσχυση της αγοραστικής τους δύναμης αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου μας».