Παρουσίαση Επιχείρησης

APG SOLUTIONS P.C.: Yπηρεσίες εμπιστοσύνης και συνέπειας

Το τρίπτυχο που οδηγεί την APG SOLUTIONS στην κορυφή!
Ακούστε το άρθρο

Η APG solutions Private Company ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί μια εταιρεία, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων λύσεων και αρίστης ποιότητας υπηρεσιών σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη τρεις δομές εξυπηρέτησης των πελατών της και πιο συγκεκριμένα δύο στον Πύργο Ηλείας και μία στην Αμαλιάδα Ηλείας.

Οι δραστηριότητές της επεκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δράσεων με τις κυριότερες να σχετίζονται με παρεχόμενες υπηρεσίες Λογιστικού, Οικονομικού και Φορολογικού αντικειμένου, με τη διαχείριση Εργατικών και Ασφαλιστικών θεμάτων, με την υποβολή για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς  καθώς και με την εκπόνηση Επενδυτικών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων όπως ΕΣΠΑ,ΟΑΕΔ, νέοι αγρότες, σχέδια βελτίωσης κτλ.

Το άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό που στελεχώνει την εταιρεία, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες γεγονός που συμβάλλει  στην δημιουργία υγειών οικονομικών και παραγωγικών μονάδων.

Η APG SOLUTIONS, ξεχωρίζει για την ομαδικότητα, την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό , τη διαρκή ενημέρωση και τον σεβασμό προς τον πελάτη, με αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων οι οποίες είναι υψηλές λόγω του ανταγωνισμού.

Το τρίπτυχο που οδηγεί την APG SOLUTIONS στην κορυφή

Analysis: Το γραφείο αναλύει όλα τα οικονομικά, φορολογικά, ασφαλιστικά και διοικητικά δεδομένα του πελάτη καθώς και του κλάδου δραστηριότητας στον οποίο ανήκει, προκειμένου να έχει την απόλυτη εικόνα σε όλα τα επίπεδα.

Plan: Στη συνέχεια δημιουργεί τον οικονομικό και διοικητικό σχέδιο για τον πελάτη που περιλαμβάνει βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό ενεργειών και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Growth: Αμέσως τίθεται σε εφαρμογή ο σχεδιασμός με σκοπό την ανάπτυξη και εδραίωση του πελάτη στον κλάδο που ανήκει καθώς και στην αγορά γενικότερα.

Προτεραιότητα της APG SOLUTIONS είναι να επενδύει στην γνώση και την εκπαίδευση των στελεχών και των συνεργατών της γιατί πιστεύει ότι «Η επένδυση στη γνώση αποδίδει το καλύτερο επιτόκιο» (Βενιαμίν Φραγκλίνος, 1706-1790 Αμερικανός πολιτικός και συγγραφέας).

FB: APG Solutions

Insta: apgsolutions.gr

Όλη η επικαιρότητα