Ηλεία

Από «εθνικός» γίνεται «δημοτικός» ο δρόμος Αρχαίας Πίσσας – Λιναριάς

Ομόφωνη απόφαση αποχαρακτηρισμού τμήματος της Ε74 (Τρίπολη- Λεβίδι- Βυτίνα Ολυμπία- Πύργος) από το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχ. Ολυμπίας.
Ακούστε το άρθρο

Την oμόφωνη απόφαση να υποβληθεί αίτημα αποχαρακτηρισμού του τμήματος της Ε74 (Τρίπολη- Λεβίδι- Βυτίνα Ολυμπία- Πύργος) και συγκεκριμένα στο τμήμα από την διασταύρωση Αρχαίας Πίσσας (Ακαδημία) μέχρι την Δημοτική Κοινότητα Λιναριάς συνολικού μήκους 4.575,00 μέτρων, από «εθνικής» σε «δημοτικής» και την ένταξη του αποχαρακτηριζόμενου τμήματος στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρχαίας Ολυμπίας.

Εισηγητής του θέματος ήταν ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Φλέσσας, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε πως «Πρέπει να γίνει αποχαρακτηρισμός του τμήματος της Ε74 (Τρίπολη- Λεβίδι- Βυτίνα- Ολυμπία Πύργος) και συγκεκριμένα στο τμήμα από την διασταύρωση Αρχαίας Πίσσας (Ακαδημία) μέχρι την Δημοτική Κοινότητα Λιναριάς συνολικού μήκους 4.575,00 μέτρων.

Οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να αιτηθούμε τον αποχαρακτηρισμό του ανωτέρω τμήματος από «Εθνικό» σε «Δημοτικό» και την ένταξη του στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο είναι: Η κυκλοφορία σε επίπεδο Εθνικού Δικτύου εξασφαλίζεται από την παράκαμψη της Αρχαίας Ολυμπίας. Η Δημοτική Οδός από την γέφυρα Κλαδέου έως την Ακαδημία είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Από τη διασταύρωση Κοσκινά έως τη γέφυρα Κλαδέου έχει ήδη αποχαρακτηριστεί από Εθνικό Οδικό Δίκτυο και έχει ενσωματωθεί στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο».

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό,ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας στα πλαίσια των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα ακολουθήσουν την νέα προγραμματική περίοδο προτίθεται να συντάξει μελέτη και να υποβάλει πρόταση για ποδηλατική και πεζοπορίας διαδρομή σε συνέχεια του έργου που εκτελείται : ‘’Τουριστική διαδρομή’’.

Την απόφαση αυτή ψήφισαν όλα τα μέλη του δημοτικού συμβούλιου εκτός των Δημοτικών Συμβούλων Αηδόνη Γεωργίου, Μουζή Αντωνίου, Σοφιανού Κων/νου, και Γεωργούλη Γεωργίου οι οποίοι δήλωσαν ότι απέχουν.

Όλη η επικαιρότητα