Οικονομία

Από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ η πληρωμή των συνταξιούχων χωρίς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

ika.jpg

Στα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ που βρίσκονται στον τόπο κατοικίας τους θα μπορούν να απευθύνονται, από τις 30 Μαΐου, οι συνταξιούχοι των οποίων η σύνταξη έχει διακοπεί, επειδή δεν είναι καταχωρημένα τα ατομικά τους στοιχεία ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του Ιδρύματος.

Η ρύθμιση αφορά τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και ΤΑΠΙΛΤ, οι οποίοι θα μπορούν να πληρωθούν από το υποκατάστημα τη σύνταξη μηνός Ιουνίου.

Όσοι δηλώσουν τα στοιχεία τους έως την 6η Ιουνίου, θα λάβουν τη σύνταξη του Ιουλίου και τις επόμενες στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Εάν δηλώσουν τα στοιχεία τους μετά την 6η Ιουνίου, θα λάβουν τη σύνταξη του Ιουλίου και πάλι από το υποκατάστημα, μετά την καταβολή των συντάξεων μηνός Ιουλίου στα πιστωτικά ιδρύματα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων, τα ακόλουθα υποκαταστήματα θα λειτουργήσουν στις 30 και 31 Μαΐου από τις 8.00 πμ έως τις 5.00 μμ:

– Περιφερειακό Θεσσαλονίκης και τοπικό Υποκατάστημα Τούμπας.

– Περιφερειακό Υποκατάστημα Ηρακλείου-Κρήτης.

– Περιφερειακό Υποκατάστημα Πειραιά.

– Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθηνών.

– Τοπικά Υποκαταστήματα: Αλεξάνδρας, Ν. Ιωνίας, Καλλιθέας, Αγ. Παρασκευής, Γλυφάδας, Πατησίων, Αγ. Αναργύρων και Χαλανδρίου.

Ειδικά για τους κατοίκους εξωτερικού, η διαδικασία δήλωσης στοιχείων θα γίνεται αποκλειστικά στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών (Αγησιλάου 48, Τ.Κ. 10436 Αθήνα), ενώ παραμένει ενεργή και η ηλεκτρονική εφαρμογή «Πληροφόρηση κατοίκων εξωτερικού» στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑM (www.ika.gr).

Για τους συνταξιούχους του τέως ΤΑΠ-ΟΤΕ αναμένεται να εκδοθεί νεότερο δελτίο Τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται είναι:

Α) Στην περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας των συνταξιούχων:

– Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς) -απαραιτήτως τα πρωτότυπα και όχι επικυρωμένα αντίγραφα.

– Οποιοδήποτε έγγραφο που αναγράφει τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

– Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας (ή αντίγραφο που συνοδεύεται από το πρωτότυπο), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ, ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ.

– Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (από τα Γραφεία ΑΜΚΑ των αρμόδιων υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή από ΚΕΠ) ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αναφέρει τον ΑΜΚΑ (π.χ. βιβλιάριο υγείας)

Β) Στην περίπτωση εκπροσώπησης:

– Τα δικαιολογητικά της παραγράφου (α) και επιπλέον:

– Ειδική εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο.

– Αστυνομική ταυτότητα εκπροσώπου ή διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς)-πρωτότυπα.

Στις περιπτώσεις των ανήλικων τέκνων, η διαδικασία θα γίνεται από γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του τέκνου με δικαστική απόφαση, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή τη δικαστική απόφαση, αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, η διαδικασία θα γίνεται μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους (προσωρινού διαχειριστή, με απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας (ΕΚΗ) ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου, με απόφαση δικαστηρίου), ο οποίος, εκτός από τα δικαιολογητικά της παρ. Α, πρέπει να προσκομίσει τη δική του αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς), καθώς και την αντίστοιχη, κατά τα ανωτέρω απόφαση.

Πηγή: www.in.gr

Όλη η επικαιρότητα