Καταναλωτές Οικονομία

Από το 2015 η αναγραφή διπλών τιμών στα βιομηχανικά προϊόντα

supermarket-proionta.jpg

Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης Αθανάσιου Σκορδά αναστέλλεται μέχρι τις 31/12/2014 η υποχρέωση αναγραφής διπλών τιμών (προ και μετά ΦΠΑ) στα βιομηχανικά προϊόντα.

Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς όταν δημοσιεύτηκαν οι ΔΙΕΠΠΥ (κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών), είχε ήδη ολοκληρωθεί η παράδοση των προϊόντων για τη χειμερινή περίοδο «και, συνεπώς, θα δημιουργείτο σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία της αγοράς».

Καταναλωτές Οικονομία

Από το 2015 η αναγραφή διπλών τιμών στα βιομηχανικά προϊόντα

times.gif

Με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης Αθανάσιου Σκορδά αναστέλλεται μέχρι τις 31/12/2014 η υποχρέωση αναγραφής διπλών τιμών (προ και μετά ΦΠΑ) στα βιομηχανικά προϊόντα.

Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία, καθώς όταν δημοσιεύτηκαν οι ΔΙΕΠΠΥ (κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών), είχε ήδη ολοκληρωθεί η παράδοση των προϊόντων για τη χειμερινή περίοδο «και, συνεπώς, θα δημιουργείτο σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία της αγοράς».

Όλη η επικαιρότητα