Ηλεία

Αποκατάσταση οδοστρώματος σε κοινότητες της Αρχαίας Ολυμπίας

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος στις Τ.Κ. Πευκών, Αντρωνίου, Χελιδονίου, Καυκωνίας, Αστρά, Ορεινής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες βελτιώσεις-παρεμβάσεις:
Ακούστε το άρθρο

Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδοποιίας Τ.Κ. Πευκών, Αντρωνίου, Χελιδονίου, Καυκωνίας, Αστρά, Ορεινής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας», προϋπολογισμού 403.225 ευρώ προκήρυξε ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας.

Ο Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος στις Τ.Κ. Πευκών, Αντρωνίου, Χελιδονίου, Καυκωνίας, Αστρά, Ορεινής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Πρόκειται να γίνουν οι ακόλουθες βελτιώσεις-παρεμβάσεις:

-Τ.Κ. Πευκών: Θα ασφαλτοστρωθούν τμήματα της κεντρικής Δημοτικής Οδού από Λιναριά έως την είσοδο της Τ.Κ. Πευκών μήκους περίπου 1.800 μέτρων και μέσου πλάτους 6 μέτρων περίπου. Θα γίνει φρεζάρισμα της φθαρμένης ασφαλτικής στρώσης, εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης, κατασκευή ισοπεδωτικής, εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.
Επίσης, θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης ποδός μήκους 20,00 μέτρων και μέσου ύψους 1,50 μέτρων (μαζί με το κράσπεδο των 0,20 μέτρων που θα διευθετήσει τα όμβρια προς την επενδεδυμένη τάφρο ομβρίων που υπάρχει στην απέναντι πλευρά του οδοστρώματος), για πρόληψη υποσκαφής του οδοστρώματος σε μια θέση πάνω από τον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων.

Τ.Κ. Αντρωνίου: Θα ασφαλτοστρωθούν τρία τμήματα της κεντρικής δημοτικής οδού συνολικού μήκους 670,00 μ. και μέσου πλάτους 6,00 μέτρων περίπου. Θα γίνει φρεζάρισμα της φθαρμένης ασφαλτικής στρώσης, εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης και θα κατασκευαστεί νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Τ.Κ. Χελιδονίου-Καυκωνίας: Θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα της κεντρικής δημοτικής οδού Χελιδονίου – Καυκωνίας συνολικού μήκους 800,00 μ. και μέσου πλάτους 6,00 μέτρων περίπου. Θα γίνει φρεζάρισμα της φθαρμένης ασφαλτικής στρώσης, εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης, εφαρμογή ισοπεδωτικής στρώσης, εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης και θα κατασκευαστεί νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.

Τ.Κ. Αστρά: Θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα της κεντρικής δημοτικής οδού συνολικού μήκους 375,00 μ. και μέσου πλάτους 4,00 μέτρων περίπου. Θα γίνει φρεζάρισμα της φθαρμένης ασφαλτικής στρώσης, εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης, εφαρμογή ισοπεδωτικής στρώσης, εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης και θα κατασκευαστεί νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Επίσης θα γίνει κοιτόστρωση δημοτικής οδού μήκους 60,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων και προσαρμογή δρόμου στον κόμβο πριν τη γέφυρα για την ομαλότερη προσέγγιση οχημάτων.

Τ.Κ. Ορεινής: Θα ασφαλτοστρωθεί τμήμα της κεντρικής Δημοτικής Οδού από τον Κόμβο με την Εθνική οδό 111 συνολικού μήκους 400,00 μέτρων και μέσου πλάτους 6,00 μέτρων περίπου. Θα γίνει φρεζάρισμα της φθαρμένης ασφαλτικής στρώσης, εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης και θα κατασκευαστεί νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Ασφαλτόστρωση επί σκυροδέματος μήκους 170,00 και μέσου πλάτους 4,00 μέτρων. Θα τσιμεντοστρωθεί δημοτική οδός μήκους 115,00 μέτρων και πλάτους 4,00 μέτρων και θα τοποθετηθούν στηθαία σε μήκος 100,00 μέτρων στον κόμβο από την Ε.Ο. 111 προς Τ.Κ. Ορεινής.
Επίσης θα γίνει επούλωση λάκκων στις υπόλοιπες Τ.Κ. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Όλη η επικαιρότητα