Ηλεία

Αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης στον δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης – Ναμπίλ: «Οι προσπάθειές μας απέδωσαν καρπούς»

Ένα ακόμα μεγάλο έργο στον τομέα των υποδομών αξιολογήθηκε θετικά και εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ. Πρόκειται για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης για τη Δημοτική κοινότητα Βάρδας και την Τοπική Κοινότητα Νησίου», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 825.000 ευρώ.

Το εν λόγω έργο στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης και ως πεδίο παρέμβασης την παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομές εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διατήρησης).

Ναμπίλ: συστηματική προσπάθεια

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας – Κυλλήνης, Ναμπίλ Ιωσήφ Μοράντ, ικανοποιημένος από την εξέλιξη δήλωσε ότι ο σχεδιασμός και η συστηματική προσπάθεια που έχει καταβληθεί το προηγούμενο διάστημα αποδίδει καρπούς.

Είχαμε διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές, ειδικά σε ό,τι αφορά το δίκτυο ύδρευσης της Βουπρασίας και από την αρχή της θητείας μας σχεδιάσαμε τις παρεμβάσεις μας, προχωρήσαμε στη σύνταξη μελέτης για την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης της Βάρδας και του Νησίου και υποβάλαμε πρόταση, όταν υπήρξε η σχετική πρόσκληση «Δράση 6.b.1.1-b.2: Δράσεις εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης». Πριν από λίγες ημέρες αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων και η πρότασή μας αξιολογήθηκε θετικά».

Εκτέλεση εργασιών

Για το έργο στη Δημοτική κοινότητα Βάρδας προβλέπονται να εκτελεστούν οι εξής εργασίες:
Εκσκαφή τάφρων για την τοποθέτηση των αγωγών.

Κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου με υδροσωλήνες πολυαιθυλενιου 3ης γενιάς (PE)/10atm Φ63 μήκους 1102,00μ , Φ90 μήκους 4310,00μ και Φ315 μήκους 2757,00 μ εγκιβωτισμένων με άμμο ή αντίστοιχο λεπτόκοκκο υλικό.

Εγκατάσταση των απαραιτήτων συσκευών ελέγχου (δικλείδες διακοπής-καθαρισμού) με τα αντίστοιχα χυτοσιδηρά βανοφρεάτια και ορθογωνικά φρεάτια από σκυρόδεμα.
Εργασίες αποκατάστασης των οδοστρωμάτων κλπ.

Για το εν λόγω τμήμα του έργου που θα υλοποιηθεί στην Δ.Κ. Βάρδας εντός σχεδίου πόλης Βάρδας περικλείεται από τις οδούς ΠΕΟ Πατρών Πύργου-Σωκράτους-Καραϊσκάκη-Αγίου Νικολάου-Σουλίου-Αγίας Τριάδας-Καραϊσκάκη-Σαλαμίνας . Η όδευση – χωροθέτηση του δικτύου παρουσιάζεται στα αντίστοιχα σχέδια της μελέτης.

Αντίστοιχα, το τμήμα του έργου που αναφέρεται στην αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νησίου θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη και σχέδια της μελέτης 39/2016 που εκπονήθηκαν από την Τ.Υ του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και ενσωματώθηκαν στην υπ’ αριθμ. 81/2018 μελέτη. Για το εν λόγω τμήμα του έργου προβλέπονται να εκτελεστούν οι εξής εργασίες:
Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Νησίου σε αντικατάσταση του παλαιού. Θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες Πολυαιθυλενίου ΡΕ, συνολικού μήκους 780 μ.

Μελέτη υδροδότησης

Παράλληλα ο Δήμαρχος τόνισε ότι είναι έτοιμη και η μελέτη για την υδροδότηση της Βουπρασίας από το διυλιστήριο του φράγματος. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος των δημοτών μας, ώστε να υπάρχει επάρκεια και ποιότητα νερού. Στόχος είναι να υλοποιήσουμε έργα που θα διασφαλίσουν σύγχρονες υποδομές για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης για τους πολίτες.

Όλη η επικαιρότητα