Απολογισμός και οδηγίες για το ελαιόλαδο – Ενημερωτική εκδήλωση αύριο στην Αμαλιάδα

Ενημερωτική εκδήλωση για το ελαιόλαδο διοργανώνει αύριο Παρασκευή 8 Μαρτίου στις 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας η Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας, με αφορμή την ολοκλήρωση στο τέλος του μήνα του πρώτου έτους υλοποίησης του προγράμματος ΕΟΦ ελαιολάδου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με την εταιρεία ACRON και θα γίνει ενημέρωση για την κατεργασία εδάφους της ελαιοκαλλιέργειας.

 

Απολογισμός και κάλεσμα…

Παράλληλα θα γίνει από την Ομάδα Παραγωγών και ο απολογισμός για το πρώτο έτος του προγράμματος, για τα πάγια που δόθηκαν και θα ακολουθήσει συζήτηση με την υποβολή προτάσεων για το δεύτερο έτος του προγράμματος που θα ξεκινήσει την 1η Απριλίου 2019 και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2020.

Όπως επισημάνθηκε από την Ομάδα Παραγωγών, κατά την διάρκεια του πρώτου έτους του προγράμματος διανεμήθηκαν δίχτυα ελαιοπαραγωγών, κονταροπρίονα και μηχανές ελαιολάδου.

«Πρέπει να κατανοήσουν οι παραγωγοί ότι το εισόδημά τους είναι σίγουρο μόνο μέσα από την ένταξή τους σε Ομάδες Παραγωγών και την ενεργή συμμετοχή τους. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια προκειμένου να εγγραφούν οι παραγωγοί σε Ομάδες Παραγωγών και καλούμε τους ελαιοπαραγωγούς να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους» ανέφερε ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Αμαλιάδας Χρήστος Βαλιανάτος.

 

Άμπελος

Αναφορικά με την αμπελοκαλλιέργεια, η Ομάδα Παραγωγών κάνει γνωστό ότι οι παραγωγοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να λάβουν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το εθνικό αποθεματικό, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι τις 27 Μαρτίου 2019.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και για να είναι επιλέξιμα ο αιτών πρέπει να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα) εκτάσεως τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται ο παραγωγός, ενώ ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα στρέμμα.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει ηλεκτρονικά τους μη επιλέξιμους αιτούντες σχετικά με τους λόγους μη επιλεξιμότητας και υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός προθεσμίας 10 ημερών από την άνω ηλεκτρονική ενημέρωση. Ένσταση μπορούν να υποβάλλουν και αυτοί που διαφωνούν με την βαθμολογία που έλαβε το αγροτεμάχιό τους.

Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου. Ισχύει για τρία έτη από την χορήγηση και δεν μεταβιβάζεται. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό 80% εντός τριών ετών, τότε αποκλείεται για νέα φύτευση την επόμενη πενταετία.