Ελλάδα

Απόστολος Κατσιφάρας: «Έχουμε μπροστά μας δουλειά για το 2018»

Ακούστε το άρθρο

Συνεδρίασε την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο για το σχεδιασμό δράσης της Περιφέρειας για το 2018.

Το στίγμα του βηματισμού που θα ακολουθηθεί έδωσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, κατά  την τοποθέτησή του, τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Διανύουμε τον τέταρτο χρόνο της δεύτερης θητείας μας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχοντας αναπτύξει μια ισχυρή σχέση με την κοινωνία.  Οπλισμένοι με γνώση και  αυτοπεποίθηση, διαθέτουμε σχέδιο και όρεξη για δουλειά. Πατάμε σε γερές βάσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε έργα και δράσεις στην κατεύθυνση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. Θα δουλέψουμε ως ομάδα με μία και μόνη φιλοδοξία, να υπηρετήσουμε τους πολίτες».

Στη συνέχεια τέθηκαν οι προτεραιότητες ήδη δρομολογημένων δράσεων που αφορούν:

  • την ολοκλήρωση των έργων υποδομής στη Δυτική Ελλάδα. Έμφαση θα δοθεί στα έργα ΕΣΠΑ, τις Βιώσιμες Αστικές Αναπλάσεις (ΒΑΑ), τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επεμβάσεις (ΟΧΕ) και τα έργα που οδηγούν στους αναπτυξιακούς πόλους
  • τη στήριξη των μικρομεσαίων στον άξονα της επιχειρηματικότητας,  με όχημα το δίκτυο της «Συμμαχίας» των 32 φορέων που έχουν ενταχθεί  σε αυτό. Στόχος είναι να υπάρξει και ειδική κατεύθυνση προς την καινοτομία.
  • την υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος. Σε αυτό, εκτός των άλλων, εντάσσεται η προστασία της οικογενειακής στέγης, όπως ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας από τον προηγούμενο Ιούλιο. Επίσης, περιλαμβάνονται οι δύο κινητές μονάδες για την υγεία και την πρόληψη, αλλά και η υλοποίηση των δράσεων  της ΠΔΕ που έχουν αγκαλιαστεί από τους φορείς της περιοχής μας.

Παράλληλα, προσδιορίστηκαν οι  νέοι τομείς στους οποίους θα στραφεί ια το 2018 η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  Οι προτεραιότητες είναι:

  • 1η Προτεραιότητα: Η Ενεργειακή Περιφέρεια. Άμεσα πρόκειται να αξιοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις ενεργειακές κοινότητες. Μέσα στο επόμενο δίμηνο θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένη πολιτική για την αξιοποίηση θεσμικών εργαλείων. «Διαθέτουμε τις προϋποθέσεις. Πανεπιστήμιο και Τεχνικά Επιμελητήρια θα είναι οι συνεργάτες μας» τόνισε ο Περιφερειάρχης.
  • 2η Προτεραιότητα: Η Ψηφιακή Περιφέρεια, με τη συγκρότηση ομάδας think tang για τη χάραξη ψηφιακής πολιτικής. «Η Περιφέρειά μας πρέπει να παρακολουθεί το μέλλον. Στις νέες μας προτεραιότητες είναι η συγκρότηση ομάδας εργασίας με εκπροσώπηση του Πανεπιστημίου και του ΤΕΕ ώστε να συνδιαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τη Δυτική Ελλάδα» περιέγραψε ο κ. Κατσιφάρας.
  • 3η Προτεραιότητα: Το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). «Η επιχειρηματικότητα και η ανασυγκρότηση της υπαίθρου είναι η αιχμή του δόρατος» πρόσθεσε.
  • 4η Προτεραιότητα: Ο τουρισμός. «Έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής και βγαίνουμε δυνατά στις αγορές», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης.

Στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετείχαν,  εκτός από τον Περιφερειάρχη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, όλοι οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Εντεταλμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όλη η επικαιρότητα