Ηλεία

Αρωγή ΑΜΚΕ: Συνεδρίες συμβουλευτικής για ενήλικες στον Δήμο Ήλιδας

Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ αναλαμβάνοντας να υλοποιήσει τα Συνοδευτκά Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», υλοποιεί  συνεδρίες συμβουλευτικής (ατομικές και ομαδικές )  για ενήλικες, οι οποίοι κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  Ήλιδας και είναι ωφελούμενοι  του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π. ΕΒΥΣ),  προκειμένου να τους παράσχει  Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής   στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής  ένταξης.

Απώτερος στόχος των συνεδριών είναι  η ψυχολογική, κοινωνική και εργασιακή στήριξη των ωφελουμένων.

Στις ομαδικές και ατομικές αυτές  συνεδρίες  συμβουλευτικής  μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι  ενήλικες ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)», οι οποίοι κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου  Ήλιδας. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις συνεδρίες συμβουλευτικής , καλούνται  να δηλώσουν συμμετοχή στην οδό  Γεωργίου Παπανδρέου 53, στην Αμαλιάδα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και  κατά τις ώρες: 09:30 – 16:30,  τηλ.  2622022272.

Διάστημα υλοποίησης   συνεδριών : Απρίλιος – Ιούνιος  2019.

Για την επιλογή των ωφελουμένων θα  τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Όλη η επικαιρότητα