Ηλεία

Αθώος για τα απόβλητα του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας ο πρώην Δντής

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΙΑΣ…

Ομόφωνα αθώο και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα της έδρας κήρυξε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Δημήτριο Μποντζολή και τον απάλλαξε από την κατηγορία της ευρείας και σοβαρής υποβάθμισης περιβάλλοντος, που κατά το κατηγορητήριο προκλήθηκε όταν από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στις 14-11-2013 στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι γινόταν διάθεση μέρους επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων από κοινού με κοινά απόβλητα αστικού τύπου.

Πρόκειται για τη γνωστή ιστορία του ελέγχου που είχαν διενεργήσει κατόπιν αναφορών πολιτών οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στην περιοχή του Πύργου, που τότε ταλαιπωρούταν επί μήνες από τη διακοπή της αποκομιδής των απορριμμάτων.

Οι Επιθεωρητές είχαν κατέλθει αυθημερόν από την Αθήνα στον Πύργο και είχαν πραγματοποιήσει αυτοψία στο χώρο των «Λιμνών», όπου είχε ξεκινήσει διαδικασία εναπόθεσης απορριμμάτων και κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι μαζί με τα αστικά απόβλητα είχε διατεθεί στο χώρο και ποσότητα ιατρικών αποβλήτων, που προέρχονταν από το Νοσοκομείο του Πύργου και που κατά το νόμο έπρεπε να συλλέγονται ξεχωριστά και να διατίθενται με μία συγκεκριμένη διαδικασία σε ειδικούς αποδέκτες και πάντως χωρίς να αναμειγνύονται με τα κοινά απόβλητα. Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τα βήματα των Επιθεωρητών στο νοσοκομείο της Hλειακής πρωτεύουσας και εκεί διαπιστώθηκε επίσης η συνδιάθεση ιατρικών με αστικά απόβλητα, που βρέθηκαν σε κοινούς συλλέκτες στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου.

Θυμίζουμε ότι εκείνη την περίοδο είχε επίσης σταματήσει η αποκομιδή των σκουπιδιών ακόμη και από το χώρο της νοσηλευτικής μονάδας του Πύργου, ενώ σε οικόπεδο πολύ κοντά στο νοσοκομείο γινόταν μεταφορά και εναπόθεση απορριμμάτων που προέρχονταν από  διάφορα σημεία της πόλης.

Όλη αυτή η ζοφερή εικόνα αναβίωσε προχθές στο Κακουργιοδικείο Πατρών, όπου είχε παραπεμφθεί για να δικαστεί για το ανωτέρω αδίκημα ο Διευθυντής του Νοσοκομείου.

ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Από τη διαδικασία όμως προέκυψε ότι καταρχάς το φαινόμενο δεν είχε λάβει τη διάσταση που εκ πρώτης όψεως φάνηκε, καθώς και ότι από μέρους των υπευθύνων του νοσοκομείου γινόταν οτιδήποτε το δυνατό για τον περιορισμό των συνεπειών που προκαλούσε η ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση που είχε προκληθεί από τη μη αποκομιδή των σκουπιδιών, αλλά και για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή της νομοθεσίας περί αποθήκευσης και διάθεσης των υγειονομικών αποβλήτων.

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών φάνηκαν άλλωστε και στη συνέχεια, όπου σε αλλεπάλληλες έρευνες που διενήργησαν οι αρμόδιες υγειονομικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν την ορθή λειτουργία του συστήματος διάθεσης στο Νοσοκομείο Πύργου και την επαναφορά του στην κανονική διαδικασία μετά την εξομάλυνση της κατάστασης. Όσον αφορά δε τον Διευθυντή του νοσοκομείου προέκυψε ότι αυτός από την πλευρά του είχε πράξει οτιδήποτε ανήκε στις δικές του αρμοδιότητες με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος διάθεσης, παρότι εκ των πραγμάτων η δική του εμπλοκή στο ζήτημα ήταν περιορισμένη εκ της φύσεως των καθηκόντων του και για το λόγο αυτό το Δικαστήριο προχώρησε στην αθώωσή του.

ΑΔΙΚΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ

Σε δήλωσή του ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Διευθυντή του Νοσοκομείου Δημήτρης Δημητρουλόπουλος εξέφρασε την ικανοποίηση του εντολέα του για τη δικαστική κρίση και πρόσθεσε: «Μετά από 7 σχεδόν χρόνια έλαβε τέλος μία υπόθεση που ταλαιπώρησε αδίκως έναν άνθρωπο, ο οποίος εκτέλεσε τα καθήκοντά του με άψογο τρόπο, πλην όμως από λανθασμένη εκτίμηση των στοιχείων βρέθηκε κατηγορούμενος για μία σοβαρή πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο προέκυψε όμως ότι ο ίδιος δεν βαρυνόταν με κανενός είδους ευθύνη σχετικά με όσα διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο των επιθεωρητών περιβάλλοντος εκείνη την περίοδο στο χώρο του νοσοκομείου, αλλά ότι αντιθέτως στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων είχε μεριμνήσει προκειμένου να υπάρχει ενεργή σύμβαση με αξιόπιστη εταιρεία συγκέντρωσης και απομάκρυνσης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς και να έχει προμηθευτεί το νοσοκομείο όλα τα είδη που ήταν αναγκαία για τη σύμφωνη με το νόμο συλλογή κα αποθήκευση των αποβλήτων αυτών. Να επισημανθεί η συστηματική προσπάθεια που καταβλήθηκε από όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό της νοσηλευτικής μονάδας για την αντιμετώπιση του προβλήματος που εντοπίστηκε και την πιστή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα οι μεταγενέστεροι έλεγχοι να καταδείξουν ότι η διαδικασία διάθεσης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων γινόταν πλέον με τρόπο ασφαλή και σύννομο για τους ασθενείς, τους συνοδούς τους και τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο, αλλά και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία».

Όλη η επικαιρότητα