Χρίστος Πλευριάς

Ηλεία: Πρώτη στις πυρκαγιές… αλλά στους τελευταίους στα εναέρια μέσα και στη στήριξη από την πολιτεία

Εξακολουθούμε να κάνουμε πολύ λίγα στην πράξη από όσα ισχυριζόμαστε ότι θα πρέπει να γίνουν στην θεωρία… Οι πυρκαγιές της …

Όλη η επικαιρότητα