Ηλεία Πολιτική

Μπαλαούρας: Επαναχαρακτηρισμός Ανδρίτσαινας και Λαμπείας ως ορεινών

Με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, που συνυπέγραψαν άλλοι 36 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μάκης Μπαλαούρας θέτει το ζήτημα των περιοχών που αποχαρακτηρίστηκαν από τη διοικητική «μεταρρύθμιση» του Καλλικράτη ως ορεινές, ζητώντας την αποκατάσταση της οικονομικής αδικίας σε βάρος τους.

Όπως σημειώνει ο κ. Μπαλαούρας, οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν ιδιαίτερες κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές δυσκολίες, οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται και να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των εθνικών πολιτικών. Ωστόσο, οι στόχοι των αναπτυξιακών πολιτικών για τον ορεινό χώρο στη χώρα μας υπονομεύονται από πρόσθετες δυσκολίες που δημιουργούν στις ορεινές περιοχές άλλες  πολιτικές, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα τη διοικητική «μεταρρύθμιση» του Καλλικράτη (2010). Σύμφωνα με αυτή, η ορεινότητα της Ελλάδας με τη διοικητική της έκφραση, δηλαδή όπως αντιπροσωπεύεται από τους ορεινούς Δήμους, περιορίστηκε δραστικά, σε βαθμό πλήρους αλλοίωσης.

Ενδεικτικά, στην προηγούμενη διοικητική διαίρεση της Ελλάδας μέχρι και τη μεταρρύθμιση του Καποδίστρια, υπήρχαν ορεινοί Δήμοι και στους 52 Νομούς της χώρας, γεγονός φυσιολογικό για μια χώρα που το 65% της επικράτειας είναι ορεινό. Με τον Καποδίστρια, στον Νομό Ηλείας, δύο Δήμοι, οι Δήμοι Ανδρίτσαινας και Λαμπείας,  χαρακτηρίζονταν ως ορεινοί. Με τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας (Καλλικράτης), ωστόσο, μόλις 21 Νομοί (με οριζόντια, μάλιστα, ρύθμιση ορεινών και πεδινών περιοχών) από τους 52 διαθέτουν ορεινούς ΟΤΑ και μόνον 31 Καλλικρατικοί Δήμοι σε όλη την Ελλάδα ορίζονται ως ορεινοί. Με τις συγχωνεύσεις του Σχεδίου Καλλικράτη, ο Νομός Ηλείας,  όπως και άλλοι Νομοί σε όλη την επικράτεια, δεν έχει κανέναν ορεινό Δήμο.

Δυσμενείς συνέπειες σε υποδομές και κατοίκους

Ο αποχαρακτηρισμός όμως μιας περιοχής ως ορεινής έχει δυσμενείς συνέπειες γιατί οδηγεί σε μείωση της χρηματοδότησής της για λειτουργικές δαπάνες και έργα από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και δεν επιτρέπει στους κατοίκους της που δικαιούνται επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες τους, καθώς η επιδότηση που τους δίνεται υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες ανάγκες των πεδινών, και άρα με πιο ήπιο κλίμα, περιοχών. Έτσι, μια τέτοια αντιμετώπιση συμβάλλει καταλυτικά και στην εγκατάλειψη κατοίκων από τις περιοχές αυτές.

Για αυτούς τους λόγους ο Μ. Μπαλαούρας και οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερωτούν τον υπουργό Εσωτερικών τι μέτρα σκοπεύει να λάβει για τον περιορισμό αυτής της αδικίας σε βάρος των ορεινών περιοχών που έπαψαν να χαρακτηρίζονται ως ορεινές και με ποιο χρονοδιάγραμμα.

Όλη η επικαιρότητα