Μπαίνουν ετικέτες διατροφικής επισήμανσης στα αλκοολούχα ποτά