Μεσσηνία

Χωρίς συντονιστή η χειρουργική μονάδα του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας – Διαμαρτυρία εργαζομένων

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ με το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας βλέπουν οι εργαζόμενοι σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας, που δημοσιεύτηκε καθώς το υπογράφει η πρόεδρος του Συλλόγου, Ξένια Στρατικοπούλου, Αυτή την φορά καταγγέλλεται η μεταφορά για 3 μήνες η μετακίνηση του συντονιστή της χειρουργικής κλινικής στην Καλαμάτα με αιφνίδια απόφαση της 6ης ΔΥΠΕ.

Ο Σύλλογος τονίζει ότι: « με απόφαση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας μετακινείται ο ιατρός Ε.Σ.Υ. Καλοφωλιάς Παναγιώτης από Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Κυπαρισσίας στο Γ.Ν. Μεσσηνίας  (Ν.Μ. Καλαμάτας), προκειμένου να αναλάβει επιπλέον την ευθύνη του συντονισμού της Χειρουργικής  Κλινικής της Ν.Μ. Καλαμάτας ελλείψει Συντονιστή Δ/ντή  στη συγκεκριμένη Κλινική , από 01-07-2017 και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Για το μήνα Ιούλιο θα εκπληρώσει τις εφημερίες του στη Ν.Μ. Κυπαρισσίας. Τα εν λόγω καθήκοντα θα ασκούνται παράλληλα με την ευθύνη συντονισμού της Χειρουργικής Κλινικής Ν.Μ. Κυπαρισσίας. Σχετ.: Α) Οι διατάξεις του Ν.3329/05 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3527/07, Β)  Οι διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3599/07 (ΦΕΚ 176/Α/01.08.2007) όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του αρ. 8 παρ. 21 του Ν.3868/10 (ΦΕΚ  129/Α/03.08.2010), Γ) Την με αριθ.πρωτ.:22887/07-06-2017 αίτηση του ιατρού”.

Ο Σύλλογος προσθέτει ότι η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας δεν θα μείνει ακάλυπτη, ότι θα καλύπτονται όλες οι εφημερίες από τους υπάρχοντες γιατρούς για το μήνα Ιούλιο και ότι κάνουν ενέργειες να έρθει κάποιος Α΄ επιμελητής Χειρουργός για να καλύψει τις χειρουργικές ανάγκες. Ωστόσο, ο κύριος Καλοφωλιάς στο πρόγραμμα των εφημεριών των γιατρών για το μήνα Ιούλιο παίρνει μόνο τέσσερις μέρες καθημερινές από ολόκληρο το μήνα και πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πολίτης πως οι Β΄ επιμελητές που μένουν πίσω δεν έχουν το δικαίωμα να χειρουργήσουν χωρίς την παρουσία Α΄ επιμελητή ή διευθυντή, εκτός και αν τους καλύπτει ο διευθυντής του ουρολογικού τμήματος. Και καταλήγει ότι “Έτσι, δημιουργείται μία αβεβαιότητα τι θα γίνει στο μέλλον με αυτή την πρωτοβουλία της 6ης ΥΠΕ. Ο λαός της Τριφυλίας  και της ευρύτερης περιοχής του Νομού Ηλείας πρέπει να ξεσηκωθεί πριν δούμε τα χειρότερα. Παρακαλώ όλοι μαζί για το κοινό αγώνα ενάντια στην κοροϊδία . Το μοναδικό μέλημά μας είναι η προστασία της υγείας του ανθρώπου».

Όλη η επικαιρότητα