Ηλεία

Δ. Ήλιδας: «Πρώτη» για την Οικονομική Επιτροπή

Επίσημη «πρώτη» για την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ήλιδας, που συνεδρίασε υπό την προεδρία του κ. Βασίλη Ζαχαρόπουλου, αντιδημάρχου Οικονομικών υπηρεσιών.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε πνεύμα συνεργασίας και συναίνεσης και στην θέση του αντιπροέδρου εξελέγη ο αντιδήμαρχος δημοτικής ενότητας Πηνείας κ. Βασίλης Παπαδόπουλος.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής επέδειξαν διάθεση συνεργασίας για την προώθηση των θεμάτων του δήμου Ήλιδας και όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκαν ομόφωνα, πλην του θέματος που αφορούσε στην έγκριση τρόπου ανάθεσης, μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό όρων διαγωνισμού, συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων του υπό σύσταση διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια Σαρώθρου 2019», το οποίο και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία καθώς υπήρξαν ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης ως προς την μελέτη τεχνικών προδιαγραφών.

Τα υπόλοιπα θέματα αφορούσαν στην εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019, στην αποδοχή μεταβολής μετοχικής σύνθεσης ΛΑΗ ΑΕ για το έργο «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Π.Ε. Ηλείας» με ΣΔΙΤ, στην έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» και διάφορες εγκρίσεις.

Στην αρχή της συνεδρίασης ο πρόεδρος κ. Βασίλης Ζαχαρόπουλος καλωσόρισε όλα τα μέλη της Επιτροπής και τα ευχαρίστησε για την διάθεση συνεργασίας.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η διάθεση συνεργασίας αποτελεί δείγμα πολιτικού πολιτισμού με γνώμονα τη λήψη αποφάσεων που έχουν σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του δήμου μας και την αναβάθμισή του. Αποδεικνύεται ότι θα έχουμε τις συναινέσεις που επιβάλλεται να υπάρχουν από το νόμο και διαπιστώσαμε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν διάθεση να δουλέψουν σκληρά για τον δήμο μας. Τους ευχαριστώ όλους για την συνεργασία τους» υπογράμμισε ο κ. Ζαχαρόπουλος.

Όλη η επικαιρότητα