Αγροτικά Ηλεία Φυτοπροστασία

ΔΑΟΚ ΠΕ Ηλείας: Δελτίο ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια βαμβακιού

Ακούστε το άρθρο

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων καταρτίστηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας και ενημερώνει τους παραγωγούς για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας.

1. Στόχοι 1.1 Στόχος του Προγράμματος είναι η ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την αποτελεσματική
φυτοπροστασία σε πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο. 1.2 Η ενημέρωση αφορά στο χρονικό διάστημα από το στάδιο εμφάνισης των χτενιών μέχρι την
ανθοφορία, για την οργάνωση της αυτοάμυνας των καλλιεργειών. 1.3 Ο βαμβακοκαλλιεργητής πρέπει να παρακολουθεί τακτικά την καλλιέργειά του έτσι ώστε να εφαρμόζει τις ορθές καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας.
2. Διαπιστώσεις 2.1 Οι βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο των χτενιών. 2.2 Οι συλλήψεις στις παγίδες δείχνουν την πτήση της γενεάς του Ιουλίου του πράσινου σκουληκιού. 2.3 Δεν διαπιστώθηκαν φυτοπροστατευτικά προβλήματα από αλευρώδη, λύγκο, αφίδες κ.α. εχθρούς.
Διαπιστώθηκε η παρουσία και η δραστηριότητα των ωφέλιμων εντόμων. 2.4 Οι καλλιέργειες παρουσιάζουν οψίμηση και γενικότερα εμφανίζουν καλή βλαστική και φυσιολογική
εξέλιξη.
3. Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές 3.1 Συστήνεται ισορροπημένη βλαστική ανάπτυξη. Οι βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών συμβάλλουν στη βλαστομανία και στην οψίμιση της καλλιέργειας. Αποφυγή αρδεύσεων και αζωτούχου λίπανσης σε καλλιέργειες με πλούσια βλαστική ανάπτυξη. Με την έναρξη της άνθησης, σε καλλιέργειες που εμφανίζουν πλούσια βλάστηση, συνιστάται εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης – ανασχετικών βλάστησης (mepiquat chloride 5 SL). 3.2 Στην παρούσα βλαστική περίοδο, η εγκατάσταση και η διατήρηση των ωφέλιμων εντόμων είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού, καθώς και των άλλων εχθρών του βαμβακιού.
Σελίδα 1 από 3
3.3 Συστήνεται η παρακολούθηση των βαμβακοκαλλιεργειών να γίνεται διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια, εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου, για να υπάρχει σαφή εικόνα πιθανής προσβολής με την ύπαρξη νεαρών προνυμφών. Η πιθανή ή μικρή απόρριψη χτενιών στην παρούσα φάση, δεν δημιουργεί πρόβλημα διότι τα φυτά έχουν την ικανότητα αναπλήρωσης των καρποφόρων οργάνων. Αποφεύγονται οι προληπτικοί ψεκασμοί. 3.4 Στην πρώτη βλαστική περίοδο του βαμβακιού, τα έντομα που προσβάλλουν το νεαρό βαμβάκι είναι κυρίως: τετράνυχος, αφίδες, αλευρώδης, λύγκος, τζιτζικάκια, που προκαλούν συστροφές των φύλλων, κατσάρωμα, σχισίματα, φυλλόπτωση κ.α.. Επεμβαίνετε μόνο στην περίπτωση που ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια, τα οποία είναι τα παρακάτω: Τετράνυχος: μετά την εμφάνιση των χτενιών, όταν στη δειγματοληψία εμφανίζεται τετράνυχος κ.μ.ο.
στο 30-50% των φύλλων του δείγματος. Αφίδες: μετά την εμφάνιση των χτενιών, όταν διαπιστωθούν 25 αφίδες κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα
100 φύλλων. Αλευρώδης: 200 άτομα αλευρώδη κ.μ.ο. ανά 100 φύλλα, σε όλα τα βλαστικά στάδια. Λύγκος: 5 άτομα λύγκου κ.μ.ο. ανά 100 φυτά, σε όλα τα βλαστικά στάδια. Σποντόπτερα: από τα χτένια και μετά, 1 προνύμφη κ.μ.ο. ανά φυτό. Τζιτζικάκια: 3-4 νύμφες κ.μ.ο. ανά φύλλο, σε δείγμα 50 ώριμων φύλλων, σε όλα τα βλαστικά στάδια.
Για το πράσινο σκουλήκι: Στο στάδιο ανθοφορίας συνιστάται να προβαίνετε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν 6 έως 8 νεαρές προνύμφες ανά 100 φυτά τυχαία επιλεγμένα ή 1 νεαρή προνύμφη στα φυτά ενός μέτρου επί της γραμμής. Οι προνύμφες να είναι μέχρι ένα (1) εκατοστό (1ου και 2ου σταδίου).
Για το ρόδινο σκουλήκι: Στο στάδιο της ανθοφορίας, συνιστάται να προβαίνετε σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστωθούν πάνω από 20 προσβεβλημένα άνθη (μορφής ροζέτας), σε τυχαίο δείγμα 100 ανθέων από πέντε τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά σημεία της καλλιέργειας.
4. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα 4.1 Δεν προβαίνετε σε ψεκασμό αν δεν ξεπεραστούν τα κατώτατα όρια για τον κάθε εχθρό.
Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα για την καλλιέργεια γεωργικά φάρμακα και τηρείτε τα αναγραφόμενα στην ετικέτα τους. Απαιτείται η εναλλαγή των εντομοκτόνων για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. 4.2 Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να μεριμνούν για την ενημέρωση των μελισσοκόμων και γενικότερα του
κοινού, πριν την εφαρμογή του ψεκασμού. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση επέμβασης με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, να ψεκάζετε απογευματινές ώρες και κυρίως μετά τη δύση του ηλίου.

Όλη η επικαιρότητα