Περιβάλλον

Δασαρχείο Αμαλιάδας: Αποψιλώνονται εκτάσεις ελέω κρίσης…

ylotomia.jpg

Άκρως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που αφορούν στις περιπτώσεις λαθροϋλοτομίας αλλά και στις περιπτώσεις υλοτομίας που διενεργήθηκαν μέσω χορήγησης σχετικής άδειας, όπως προκύπτει από τον απολογισμό του Δασαρχείου Αμαλιάδας για το έτος 2013 και προκαλούν έντονο προβληματισμό για το αύριο, με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια οι πολίτες έχουν στραφεί στην καύση ξύλων αφού το πετρέλαιο θέρμανσης έχει πάρει την άγουσα.

Από τον απολογισμό ωστόσο, προκύπτει και το ουσιαστικό έργο του Δασαρχείου Αμαλιάδας, τόσο σε ότι έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος και την πάταξη των παραβάσεων, όσο και την δρομολόγηση ενεργειών για την εκπόνηση έργων ουσίας.

Τα στοιχεία

Είναι χαρακτηριστικό ότι το έτος 2013 διενεργήθηκαν 404 έλεγχοι για λαθροϋλοτομία και υποβλήθηκαν σχετικές μηνυτήριες αναφορές, καθώς επίσης πραγματοποιήθηκαν και 580 έλεγχοι στο πλαίσιο των λοιπών δασικών αδικημάτων.

Με δεδομένη την δύσκολη οικονομική κατάσταση και την ανάγκη των πολιτών να εξασφαλίσουν τρόπους θέρμανσης, το Δασαρχείο έγινε αποδέκτης πληθώρας αιτημάτων πολιτών για υλοτομία δασικών δένδρων εντός ιδιωτικών αγροκτημάτων. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το έτος 2013 χορηγήθηκαν 383 άδειες υλοτομίας εντός αγροκτημάτων και εγκρίθηκαν 218 άδειες νομίμου κατοχής δασικών προϊόντων (καυσόξυλα) συνολικού όγκου 4.837,18 χ.κ.μ., καθώς επίσης χορηγήθηκαν 941 άδειες υλοτομίας για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των δασόβιων και παραδόβιων πληθυσμών με εκτιμώμενο λήμμα καυσόξυλων 3760 τόνων.

Τα παραπάνω στοιχεία δημιουργούν έντονο προβληματισμό, αφού όλα δείχνουν ότι σε λίγα χρόνια θα έχουν αποψιλωθεί όλα τα αγροκτήματα και δεν θα μείνει δένδρο για δένδρο.

Το Δασαρχείο είχε προχωρήσει στην σύνταξη πίνακα υλοτομίας και σε εφαρμογή του εγκεκριμένου πίνακα, απολήφθησαν 3,5 τόνοι καλλωπιστικών κλώνων.

Προστασία δασικών εκτάσεων

Επισημαίνεται ότι το Δασαρχείο υλοποίησε πρόγραμμα λαθροϋλοτομίας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ενώ σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη, σε σύντομο χρονικό διάστημα εκδόθηκαν 82 πράξεις χαρακτηρισμού, 38 βεβαιώσεις τελεσιδικίας, 11 χαρακτηρισμοί εντός αναδασμού και απαντήθηκαν 29 αιτήσεις δικαιούχων απαλλοτρίωσης που αφορούν 214 τεμάχια, ενώ ικανοποιήθηκαν άλλα 20 αιτήματα πολιτών.

Το έτος 2013 κηρύχθηκαν οκτώ εκτάσεις αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, συνολικής έκτασης 473,854 στρέμματα και τέσσερις εκτάσεις λόγω εκχερσώσεων, συνολικής έκτασης 12,925 στρεμμάτων, καθώς και δύο εκτάσεις λόγω αποψιλωτικής υλοτομίας.

Επίσης, εκδόθηκαν τέσσερα πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής συνολικής έκτασης 12,925 στρ. και τέσσερις άδειες επέμβασης εντός δημοσίων δασών.

 

Δημόσιος κατήγορος

Να σημειωθεί ότι κατά το έτος 2013 το Δασαρχείο προχώρησε στην έκδοση 17 δασικών ρυθμιστικών απαγορευτικών διατάξεων, εξέδωσε και θεώρησε 2.026 άδειες θήρας με καταβληθέντα τέλη στις 72.960,00 ευρώ και διενήργησε 14 σειρές εξετάσεων νέων κυνηγών, όπου συμμετείχαν 120 υποψήφιοι κυνηγοί και πέτυχαν οι 111.

Σημαντικά είναι τα στοιχεία που αφορούν στις υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο δημόσιου κατηγόρου για το έτος 2013. Το σύνολο των αδικημάτων ανέρχεται σε 2960 εκ των οποίων τα 44 αφορούσαν πλημμελήματα, τα 995 πταίσματα, τα 1747 περιπτώσεις διεκπεραίωσης αγροτικών και δασικών καταγγελιών- αδικημάτων, ενώ 174 περιπτώσεις οδηγήθηκαν σε συμβιβασμό.

Δράση ουσίας

Ουσιαστική ήταν η δράση του Δασαρχείου και στην εκπόνηση δασοτεχνικών έργων.

Κατά το έτος 2013 υλοποιήθηκε πρόγραμμα προστασίας της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου «Υδροβιότοποι λ-θ Κοτυχίου- Στροφυλιάς» με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, υποβλήθηκε πρόγραμμα έργων και εργασιών συνολικού προϋπολογισμού 636.588,32 ευρώ, συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν  τρείς μελέτες συντήρησης δασικού και αντιπυρικού δικτύου συνολικού προϋπολογισμού 139.366,60 ευρώ,  χορηγήθηκαν πιστώσεις από το Πράσινο Ταμείο και Δημόσιες επενδύσεις συνολικού ύψους 50.000,00 ευρώ και συντηρήθηκαν 209 χλμ δασικού δικτύου.  Επίσης, απορροφήθηκαν  46.269,50 ευρώ .Το μεγαλύτερο μέρος του  υπόλοιπου δικτύου συντηρήθηκε από τους Δήμους με την βοήθεια και καθοδήγηση της Υπηρεσία μετά από την έγκριση των σχετικών αδειών.   

Συντάχθηκε μελέτη προϋπολογισμού ύψους 44.986,78 ευρώ, για τον καθαρισμό αντιπυρικών ζωνών του δάσους Στροφυλιάς , ενώ  υλοποιείται στο πρόγραμμα ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ βάσει χρονοδιαγράμματος έργο προϋπολογισμού  428.764,88 ευρώ και έχει υποβληθεί για πληρωμή η 5η εντολή πληρωμής .Έως τώρα πληρωμές 190.854,43 ευρώ. Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2014. Παράλληλα, έχει υποβληθεί για έγκριση τευχών δημοπράτησης στο ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ έργο προϋπολογισμού 229.356,09 ευρώ και έγινε η προμήθεια και η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δασαρχείου στο πλαίσιο των χορηγηθεισών χρηματοδοτήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας.

Σε ότι αφορά το εκτροφείο της Δαφνιώτισσας, παράχθηκαν 4370 φασιανοί και 4530 πέρδικες, που διατέθηκαν για τον εμπλουτισμό βιοτόπων σε Τρίκαλα, Αταλάντη και Λάρισα,  καθώς επίσης στους Κυνηγετικούς Συλλόγους Κω και Καλαμάτας, διατέθηκαν 3378 φασιανοί και 3860 πέρδικες.

Όπως ανέφερε ο Δασάρχης Αμαλιάδας κ. Λυκούργος Πολυχρονόπουλος, είναι υποχρέωση όλων των δημοσίων υπηρεσιών να λογοδοτούν επί της ουσίας και να ενημερώνουν τους πολίτες για τα πεπραγμένα. Αναφορικά με τον απολογισμό του Δασαρχείου, επεσήμανε ότι το παραγωγικό έργο για το 2013 είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και υλοποιήθηκαν οι στόχοι, ωστόσο επεσήμανε ότι οι προσπάθειες είναι συνεχείς για την προστασία του περιβάλλοντος. «Ευελπιστούμε, κάθε χρόνο να είμαστε καλύτεροι» είπε χαρακτηριστικά.

 

Μαρία Καραμπάτση

(karabatsimaro@yahoo.gr)

 

Φωτο: Αρχείο patrisnews.com

 

 

Όλη η επικαιρότητα