Είναι οι γεωργοί μας δύσπιστοι απέναντι στον θεσμό των Οργανώσεων Παραγωγών;

Σε πρόσφατο άρθρο αναφερθήκαμε συνοπτικά στον θεσμό των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.) και των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) που ξεκίνησε στην Ε.Ε. …

Η Τεσσερακονταετία της Αρχιερατείας του ηγέτη της τοπικής εκκλησίας Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Γερμανού

Του Γιάννη Ζαφειρόπουλου* Το 2021 είναι αναμφισβήτητα Έτος Σταθμός στην ιστορική πορεία του λαού, του έθνους και της χώρας μας. …

Όλη η επικαιρότητα