Διαβάστε σήμερα, Κυριακή 08/03/2020, στην εφ. ΠΑΤΡΙΣ